Valkeakosken kultakaivoksen töitä estetään nyt taideperformanssilla – “Väkivallaton kansalaistottelemattomuus puhtaiden vesien puolesta nykyisen kaivoslain puitteissa välttämättömyys.”

Valkeakoskella Pelastetaan Kaapelinkulma -liike estää Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelevia töitä aamupäivällä alkaneella taideperformanssilla. Taiteellista ilmaisua ja väkivallatonta kansalaistottelemattomuutta yhdistävä performanssi tuo esiin kultakaivoksen uhan pohjavesille ja vesistöille.

Performanssin toteuttaja on Valkeakoskelta kotoisin oleva Outi Rossi, joka mökkeilee kesäisin Mallasvedellä ja omaa muutenkin tiiviit suhteet kaupunkiin.

“Performanssin nimi Särkyneet viittaa paitsi Kaapelinkulman kallioihin myös meihin ihmisiin, jotka maailman vaativassa nykytilassa elämme vaikeita valintoja tehden. Löysästi luvitettu kaivostoiminta ei kuitenkaan ole ratkaisu luonnonvarojen käyttöön liittyvään rakenteelliseen ongelmaan, päin vastoin”, Rossi pohtii.

Rossin mukaan “Särkyneet” viittaa myös paikallisten sosiaalisten
suhteiden tuhoutumiseen. “Kaivosyhtiöiden toiminta aiheuttaa riitaa, surua ja ahdistusta. Sen jäljet jäävät yhteisöön elämään, kun yhtiö poistuu paikalta.”

“Koen ainoaksi mahdollisuudeksi ryhtyä väkivallattomaan
kansalaistottelemattomuuteen, koska laki ei tällä hetkellä velvoita
yhtiötä tekemään välttämätöntä ympäristövaikutusten arviointia”, Rossi sanoo.

Rossi kannustaa muitakin toimintaan Dragon Miningia vastaan, kunnes viranomaiset keskeyttävät yhtiön toimet ja käsittelevät uudelleen Kaapelinkulman kaivoshankkeen ympäristöluvan, kuten paikalliset asukkaat ovat vaatineet.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää huolestuttavana, että yhä uusista ilmi tulevista kaivostoiminnan ympäristöongelmista huolimatta viranomaiset eivät pysty tai halua toimia tuhojen estämiseksi. Vastikään Sodankylässä Kevitsan kaivoksella havaittiin, että jätealtaasta vuotaa metalleja pohjaveteen. Valvova viranomainen Lapin ELY-keskus riensi kuitenkin kaivosyhtiö Bolidenin tueksi toteamaanlla, että kyse vuodossa ei ole kyse pohjaveden pilaantumisesta. Onko Pirkanmaan Ely-keskukselta
odotettavissa vastaavanlainen kanta pohjavesien alkaessa pilaantua kaivoksen takia Valkeakoskellakin?

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistämistä pidä hyväksyä, kun kaivoksesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia ja valkeakoskelaisten
aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net
Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma
https://instagram.com/kaapelinkulma

Antikapitalistinen blokki ilmastomarssilla 6.4. / Anti-capitalist bloc at the climate march 6.4.

Liity blokkiimme ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta! 🏴🏴🏴

***[English below]***

Tuhannet ilmastomarssin osallistujat vaativat poliitikoilta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kapitalistisessa kehyksessä tehtävät ilmastotoimet eivät kuitenkaan riitä. Lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella saatetaan saada aikaan pieniä muutoksia, mutta ne eivät haasta nykyistä järjestystä, jossa ekologisesti kestämätöntä talouskasvua sekä vallan ja hyvinvoinnin räikeän epätasaista jakautumista ei voi kyseenalaistaa.

Laajennetaan siis mielikuvitusta ja luodaan toimintaa, joka hylkää nykyiset instituutiot ja luottaa ihmisten kykyyn ottaa yhdessä asiat omiin käsiinsä. Ympäri maailmaa lukuisat massa-aktiot ovat viime vuosina estäneet, hidastaneet tai nostaneet poliittisiksi konflikteiksi ilmastolle, ympäristölle ja -yhteisöille vahingollisia hankkeita. Esimerkillään ne ovat näyttäneet, että epäoikeudenmukaisen tuhokehityksen jatkuminen ei ole ainoa vaihtoehto. Yhdessä pystymme parempaan, emmekä tarvitse siihen poliitikoita. Pystymme rakentamaan suoraan toimintaan, suoraan demokratiaan ja solidaarisuuteen perustuvaa vastavoimaa kapitalistiselle talous- ja valtiojärjestelmälle. Tilalle voimme rakentaa resurssien yhteisölliseen käyttöön ja hallinnointiin perustuvia, ihmisten tarpeista ja ympäristön kantokyvystä lähteviä paikallistalouksia sekä tasa-arvon ja vapauden takaavia yhteiselon muotoja.

Tämä ei ole utopiaa. Tuhoisalle nykyjärjestelmälle on eri puolilla maailmaa jo pitkään rakennettu vaihtoehtoisia aloitteita ja projekteja, jotka turvaavat ihmisten hyvinvoinnin ekologisen kantokyvyn rajoissa. Muutos edellyttää meiltä järjestäytymistä arjessa ja paikallisesti, yhteisöissä, kouluissa ja työpaikoilla. Se edellyttää myös sitä, että nostamme yhteisen voimamme konkreettisesti nykyistä järjestelmää vastaan kamppailuissa elinkelpoisen ilmaston ja ympäristön, tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä oikeuksien ja vapauksien puolesta. Koululaisten esimerkillisten ilmastolakkojen rinnalle tarvitsemme lisää omaehtoista painostustoimintaa ja koko yhteiskunnan läpäisevän ilmastoyleislakon.

Kannustamme kaikkia jaksavia tuomaan kylttejä ja bannereita. Ilmastomarssille ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

Järjestää Hyökyaalto, Rhythms of Resistance Helsinki, Reclaim the Fields Finland, A-ryhmä

Ota yhteyttä: hyokyaalto@riseup.net

Antikapitalistinen blokki Facebookissa: https://www.facebook.com/events/632261430547784/

Päätapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1600043990098873/

****

Join our bloc for climate justice! 🏴🏴🏴

Thousands of people participating in the climate march are demanding that politicians take action to combat climate change. In the current capitalist system those actions are not enough. Legislation and political decisions can achieve minor changes, but they can not and will not challenge the current state of things, which does not allow us to question the environmentally unsustainable economic growth and the catastrophically unfair distribution of power and well-being.

Let us expand our imagination and act together to abandon the current institutions, and trust in peoples’ abilities to take matters into their own hands. Around the world numerous mass actions over the last years have stopped, hindered or brought projects that are destructive to the local environment and communities to the arena of political conflict. With their example they have shown us that the current course of destructive development is not the only option. Together we can do better and we don’t need politicians to do so. We can build a counterforce to the capitalist-statist system, one that is guided by direct action, direct democracy and solidarity. In place of the current state of things, we can build local economies and communities that are based on the shared use and management of resources, based on the needs of people and the carrying capacity of the environment, a shared way of living rooted in equality and freedom.

This is not a utopia. For ages, projects and initiatives have been realised around to globe as alternatives to the devastating current system to secure the well-being of people within the limits of the enviroment. In order to achieve change, we must organize locally and in our everyday lives, in our communinities, in our schools and at work. It also requires us to come to together and combine our power in the struggle against this current system, in the struggles for a liveable climate and environment, for equality, justice and freedom. In addition to the exemplary climate strikes organized by the youth, we need to organise our own terms for a general climate strike that encompasses all of our society.

We encourage all to bring signs and banners according to their capabilities. Party political signs are not wished for at the climate march.

Organized by Hyökyaalto, Rhythms of Resistance Helsinki, Reclaim the Fields Finland, A-ryhmä

Contact: hyokyaalto@riseup.net

Anti-capitalist bloc on Facebook: https://www.facebook.com/events/632261430547784/

The main event on Facebook: https://www.facebook.com/events/1600043990098873/

 

Protestors climbed on machines to block the works at Valkeakoski (Finland) gold mine – “Independent specialists have to asses the environmental impacts of the mine”

In Valkeakoski, Finland, opponents of the local gold mine have once again stopped the works by climbing on construction machines. The protest that started early in the morning aims to draw attention of the officials to the mine’s environmental impacts.

Pelastetaan Kaapelinkulma-movement (Save Kaapelinkulma) has organized several protests against the mine this spring and has succesfully slowed down the works at the site. The movement is determined to keep taking action until the officials shut down Dragon Mining’s operations in Valkeakoski and assess it’s impact on the environment with the help of specialists independent of the company.

Dragon Mining has continuously overlooked it’s environmental obligations and all of the company’s mining projects and enrichment facilities in Finland and in Sweden have caused environmental destruction. The company benefits from loose legislation and lack of monitoring, and it does not pay corporate taxes. In Orivesi, Finland, the company has been able to run a gold mine that has no valid environmental permit by appealing to courts.

Save Kaapelinkulma -movement is raising the question about the meaning of such permits, as Dragon Mining is allowed to continue to destroy the environment and even expand it’s operations to new locations. How can officials, decision-makers or citizens trust the environmental impact evaluations delivered by a company that is well-known for it’s violations?

Save Kaapelinkulma -movement is resisting the gold mine by Dragon Mining in Valkeakoski, Finland. With their actions, the movement wants to remind people that the work at the site can not be accepted while the environmental impacts of the operations have not been properly assessed and the locals’ motion to the Regional State Administrative Agencies (AVI) to reassess the environmental permits is still being processed by the administrative court in Vaasa, Finland. The movement demands that the impact on waterways, noise and dust, and the harm caused by arsenic in the rock be assessed. Save Kaapelinkulma calls upon all those concerned about the environmental impact of the mine to join them in action and resistance.

More information:
kaapelinkulma@riseup.net

Photos for media use (please credit if used):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Find Save Kaapelinkulma (Pelastetaan Kaapelinkulma) online:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma

Valkeakosken kultakaivoksen vastustajat kiipesivät työkoneiden päälle estääkseen työt – “Riippumattomien asiantuntijoiden selvitettävä kaivoksen ympäristövaikutukset”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat ovat jälleen estäneet työkoneiden käytön kiipeämällä niiden päälle. Varhain aamulla käynnistyneellä mielenosoituksella pyritään kiinnittämään viranomaisten huomio suunnitellun kaivoksen ympäristövaikutuksiin.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on kevään aikana järjestänyt useita mielenosoituksia suunnitellulla kaivoksella ja onnistuneesti hidastanut valmistelevia töitä alueella. Liike aikoo jatkaa toimintaa, kunnes viranomaiset keskeyttävät Dragon Miningin toiminnan Valkeakoskella ja selvittävät kaivoksen ympäristövaikutukset yhtiöstä riippumattomien asiantuntijoiden avulla.

Dragon Mining on järjestään rikkonut sille myönnettyjä lupia ja kaikki sen kaivosprojektit ja rikastamot Suomessa ja Ruotsissa ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja. Yhtiö hyötyy löyhästä lainsäädännöstä ja valvonnasta, eikä maksa yhteisöveroa. Tälläkin hetkellä Dragon Mining pyörittää Orivedellä vesistöt pilannutta kultakaivosta ilman voimassa olevaa ympäristölupaa, valitusprosessin turvin.

Pelastaan Kaapelinkulma -liike kysyy, mikä merkitys ympäristöluvilla edes on, jos niistä huolimatta Dragon Miningin annetaan jatkaa ympäristön pilaamista ja vielä laajentaa toimintaansa uusille paikkakunnille. Miten viranomaiset, päättäjät tai tavalliset kansalaiset voivat luottaa rikkeistään kuuluisan yhtiön toimittamiin selvityksiin toimintansa riskeistä ympäristölle?

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistämistä pidä hyväksyä, kun kaivoksesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia ja valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma

Mielenosoittaja kiipesi puuhun vastustaakseen räjäytystöitä Kaapelinkulman kaivoksella – “Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”

Mielenosoittaja kiipesi puuhun vastustaakseen räjäytystöitä Kaapelinkulman kaivoksella – “Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”

Valkeakoskella mielenosoituksissa Dragon Miningin kiisteltyä kultakaivosta vastaan on otettu käyttöön uusia keinoja. Varhain maanantaiaamuna 25. helmikuuta Hyökyaalto-verkoston mielenosoittaja kiipesi mäntyyn pysäyttääkseen räjäytystyöt kaivoksella.

Puuhunkiipeämisprotesti kuuluu suoran toiminnan muotoihin, joita on ympäri maailmaa menestyksekkäästi käytetty ympäristöä ja yhteisöjä puolustavissa kamppailuissa. Kaivoslain turvallisuusäännösten nojalla Dragon Mining ei voi tehdä räjäytystöitä, kun alueella on ulkopuolisia.

Dragon Mining on aloittanut kultakaivoksen valmistelevat työt alueella alkuvuodesta 2019. Yhtiö on hyötynyt löysästä viranomaisvalvonnasta ja lainsäädännöstä, ja sen kaivosprojektit ja rikastamot ovat kaikki aiheuttaneet ympäristötuhoja Suomessa ja Ruotsissa.

“Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”, toteaa puuhun kiivennyt mielenosoittaja.

Hyökyaalto-verkosto haluaa tempauksellaan muistuttaa Kaapelinkulman kaivosprojektin vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Lisäksi verkosto painottaa, ettei kultakaivostoiminta hyödytä mitään muuta kuin sijoitusmarkkinoita eikä mitään todellista tarvetta louhittavalle kullalle ole. Hyökyaalto-verkosto tukee Pelastetaan Kaapelinkulma -liikettä, joka on järjestänyt jo useita tempauksia ottaakseen kantaa kestämättömään kaivostoimintaan.

Lisätiedot:
hyokyaalto-media@riseup.net

Valokuvia maanantailta mediakäyttöön Hyökyaallon Flickrissä [kuvaaja mainittava]:
https://www.flickr.com/photos/168687265@N05

Valokuvia mediakäyttöön Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen toiminnasta liikkeen Flickrissä [kuvaaja mainittava]:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Hyökyaalto on ruohonjuuritason toimintaverkosto, joka haastaa epäoikeudenmukaisen ja kestämättömän kapitalismin luovan ja suoran toiminnan avulla.

Hyökyaalto-verkosto tukee Pelastetaan Kaapelinkulma -liikettä, joka toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on tempauksillaan halunnut muistuttaa, ettei töiden käynnistäminen ole oikein, kun valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -infotilaisuus 2.3. Valkeakoskella

Miksi Dragon Miningin kultakaivoshanke aiheuttaa huolta ja vastustusta? Illan aikana Pelastetaan Kaapelinkulma -liike esittäytyy ja kertoo miksi vastustuksessa ollaan päädytty suoraan toimintaan. Tule tutustumaan ja keskustemaan aiheesta. Tilaisuuden jälkeen esiintyy Irwin Goodman tribuuttibändi Hammerberg. Tervetuloa!

Facebook: https://www.facebook.com/events/1821592417946089/

Mielenosoittajat estävät toista kertaa tällä viikolla töitä Valkeakosken kultakaivosalueella – Edellinen mielenosoitus esti räjäytykset koko työpäivän ajaksi

Valkeakoskella mielenosoittajat estävät toista kertaa tällä viikolla valmistelevia töitä Dragon Miningin kultakaivosalueella Kaapelinkulmassa. Keskiviikkona mielenosoittajat estivät räjäytystyöt ja poran käytön kaivosalueella koko työpäivän ajaksi.

Mielenosoittajat ovat estäneet työt menemällä kaivosalueelle. Kaivoslain kaivosturvallisuuskohtien nojalla Dragon Mining ei voi tehdä räjäytystöitä, kun alueella kulkee ulkopuolisia. Mielenosoittajat ovat myös estäneet työkoneen käytön kiipeämällä sen päälle.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään yhtiön toiminnan ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset asianmukaisesti. Liike vaatii lisäksi Valkeakosken kunnanvaltuustoa arvioimaan kaivoshankkeen uudelleen.

“Kunnanvaltuuston pitäisi laatia kunnolliset selvitykset kultakaivoksen ympäristövaikutuksista, puntaroida hankkeen kokonaishyötyjä ja -haittoja ja käyttää olemassa olevia keinoja sen pysäyttämiseksi”, liikkeessä toimiva Markku Heritty sanoo.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Preparatory work at Dragon Mining gold mine stopped at Valkeakoski (Finland) – “According to the Mining Act,explosive work cannot proceed while there are members of the public in the area”

Preparatory work at Dragon Mining gold mine stopped at Valkeakoski (Finland) – “According to the Mining Act,explosive work cannot proceed while there are members of the public in the area”

Protesters against the Dragon Mining goldmine initiated a demonstration at the Valkeakoski mining area early this morning. The company is to continue explosive work in the area, interrupted last week.

The protesters of the Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement highlight that the Mining Act and its sections regarding mining safety prohibit the company using explosives while there are people in the area. The protesters have now blocked the work by entering the mining area.

Officials fail to take action

The Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland (AVI) has failed to respond to the demands of the Save Kaapelinkulma movement to suspend the work of the mining company and to initiate a proper investigation into the environmental impacts of the mine.

The protesters at Valkeakoski criticize the officials for putting the interests of the mining company before the legitimate concerns of the local community. One of the most recent examples of this, the protesters say, is the decision of the Pirkanmaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY) to dismiss the investigation of impacts on groundwater and waterways, initiated by the movement. The ELY centre bases its decisions on Dragon Mining-provided information of the impacts of the mine.

Protesters against the mine organize at Pirkanmaa

The Save Kaapelinkulma movement, initiated at the turn of the year, has organized several protests at the planned Kaapelinkulma mine and managed to halt the preparatory work at the area. The movement has also organized a popular demonstration in Valkeakoski, as well as a public discussion on issues related to the mine. The movement has expanded to Tampere, where an informational event has been organized.

More information:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelutöitä estetään Valkeakoskella – “Kaivoslain nojalla räjäytystöitä ei voi tehdä, kun alueella oleskelee ulkopuolisia”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat aloittivat mielenosoituksen varhain aamulla kaivosalueella, jolla yhtiön on tarkoitus jatkaa viime viikolla käynnistyneitä räjäytystöitä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenosoittajat korostavat, että kaivoslain kaivosturvallisuutta käsittelevien kohtien nojalla yhtiö ei voi tehdä räjäytyksiä, kun alueella kulkee ja oleskelee ihmisiä. Mielenosoittajat ovat nyt estäneet työt menemällä kaivoalueelle.

Viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole tähän mennessä vastannut Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen vaatimuksiin keskeyttää kaivosyhtiön toiminta ja käynnistää kunnollinen selvitys kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Valkeakosken mielensoittajat kritisoivat viranomaisia kaivosyhtiön etujen asettamisesta paikallisyhteisön perusteltujen huolien edelle. Tästä he pitävät viimeisimpänä esimerkkinä vesilupavaatimuksen hylkäämistä Pirkanmaan ELY-keskuksessa muotoseikkoihin vedoten. ELY-keskus nojaa ratkaisuissaan yhtiön itsensä toimittamiin tietoihin kaivoksen vaikutuksista pohjavesiin ja vesistöihin.

Kaivoksen vastustajat järjestäytyvät Pirkanmaalla

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla Kaapelinkulman kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike on myös järjestänyt Valkeakoskella suosiota keränneen mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden kaivoksen ongelmista. Liikkeen toiminta on laajentunut myös Tampereelle, jossa on jo järjestetty yksi tiedotustapahtuma.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Tule tekemään protestileiriä Dragon Miningin kultakaivosta vastaan!

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on rakentamassa protestileiriä Valkeakoskelle, Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoksen välittömään läheisyyteen.

Hong Kongin pörssiin listattu kaivosyhtiö Dragon Mining on juuri nyt alkuvuodesta 2019 aloittamassa kultakaivoksen avaamista Kaapelinkulmalle, Valkeakoskelle. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on huolissaan kaivoksen toiminnan aloittamisen nopeista ja peruuttamattomista vaikutuksista Kaapelinkulman luontoon. Dragon Mining ei ole aiemmassa toiminnassaan kunnostautunut ympäristöasioiden hoitamisessa: Esimerkiksi Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella. (Katso myös kutsun lopusta ”Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa”.)

Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla. Leirin tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä ihmisiä läheltä ja kaukaa puolustamaan Kaapelinkulman luontoa ja paikallista kyläyhteisöä ja vastustamaan Dragon miningin toimintaa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on poliittisesti riippumaton. Liikkeellä ei ole johtajia, vaan asioista päätetään yhdessä. Liike ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tahojen kanssa, eikä suvaitse etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai uskontoon perustuvaa syrjintää.

Leiri sijaitsee metsässä, n. 9 kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Leirissä asutaan isossa teltassa, mutta voit tuoda myös omasi. Tällä hetkellä rakennamme leiriä yhdessä naapuston kanssa, työn alla on leirikeittiötä ja muuta infrastruktuuria. Otathan lämpimiä ja vedenpitäviä vaatteita ja kengät/saappaat, makuupussin ja retkipatjan, ruokailuvälineet ja otsalampun. Varauduthan osallistumaan noin 5-10 eurolla/päivä ruokaan ja muihin kuluihin (wc-paperi, bensakulut, jne.).

Tule vierailemaan tai jää pidemmäksi aikaa!

Ilmoitathan tulostasi: kaapelinkulma@riseup.net Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

***

Kaapelinkulman kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken taajamasta linnuntietä n. 4 km.
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat, toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja -tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000 tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5km päässä olevaan Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue n. 3km päässä
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 2011, tarkistettu 2015 – Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

radikaali ympäristötoimintaverkosto