Protestors climbed on machines to block the works at Valkeakoski (Finland) gold mine – “Independent specialists have to asses the environmental impacts of the mine”

In Valkeakoski, Finland, opponents of the local gold mine have once again stopped the works by climbing on construction machines. The protest that started early in the morning aims to draw attention of the officials to the mine’s environmental impacts.

Pelastetaan Kaapelinkulma-movement (Save Kaapelinkulma) has organized several protests against the mine this spring and has succesfully slowed down the works at the site. The movement is determined to keep taking action until the officials shut down Dragon Mining’s operations in Valkeakoski and assess it’s impact on the environment with the help of specialists independent of the company.

Dragon Mining has continuously overlooked it’s environmental obligations and all of the company’s mining projects and enrichment facilities in Finland and in Sweden have caused environmental destruction. The company benefits from loose legislation and lack of monitoring, and it does not pay corporate taxes. In Orivesi, Finland, the company has been able to run a gold mine that has no valid environmental permit by appealing to courts.

Save Kaapelinkulma -movement is raising the question about the meaning of such permits, as Dragon Mining is allowed to continue to destroy the environment and even expand it’s operations to new locations. How can officials, decision-makers or citizens trust the environmental impact evaluations delivered by a company that is well-known for it’s violations?

Save Kaapelinkulma -movement is resisting the gold mine by Dragon Mining in Valkeakoski, Finland. With their actions, the movement wants to remind people that the work at the site can not be accepted while the environmental impacts of the operations have not been properly assessed and the locals’ motion to the Regional State Administrative Agencies (AVI) to reassess the environmental permits is still being processed by the administrative court in Vaasa, Finland. The movement demands that the impact on waterways, noise and dust, and the harm caused by arsenic in the rock be assessed. Save Kaapelinkulma calls upon all those concerned about the environmental impact of the mine to join them in action and resistance.

More information:
kaapelinkulma@riseup.net

Photos for media use (please credit if used):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Find Save Kaapelinkulma (Pelastetaan Kaapelinkulma) online:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma

Valkeakosken kultakaivoksen vastustajat kiipesivät työkoneiden päälle estääkseen työt – “Riippumattomien asiantuntijoiden selvitettävä kaivoksen ympäristövaikutukset”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat ovat jälleen estäneet työkoneiden käytön kiipeämällä niiden päälle. Varhain aamulla käynnistyneellä mielenosoituksella pyritään kiinnittämään viranomaisten huomio suunnitellun kaivoksen ympäristövaikutuksiin.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on kevään aikana järjestänyt useita mielenosoituksia suunnitellulla kaivoksella ja onnistuneesti hidastanut valmistelevia töitä alueella. Liike aikoo jatkaa toimintaa, kunnes viranomaiset keskeyttävät Dragon Miningin toiminnan Valkeakoskella ja selvittävät kaivoksen ympäristövaikutukset yhtiöstä riippumattomien asiantuntijoiden avulla.

Dragon Mining on järjestään rikkonut sille myönnettyjä lupia ja kaikki sen kaivosprojektit ja rikastamot Suomessa ja Ruotsissa ovat aiheuttaneet ympäristötuhoja. Yhtiö hyötyy löyhästä lainsäädännöstä ja valvonnasta, eikä maksa yhteisöveroa. Tälläkin hetkellä Dragon Mining pyörittää Orivedellä vesistöt pilannutta kultakaivosta ilman voimassa olevaa ympäristölupaa, valitusprosessin turvin.

Pelastaan Kaapelinkulma -liike kysyy, mikä merkitys ympäristöluvilla edes on, jos niistä huolimatta Dragon Miningin annetaan jatkaa ympäristön pilaamista ja vielä laajentaa toimintaansa uusille paikkakunnille. Miten viranomaiset, päättäjät tai tavalliset kansalaiset voivat luottaa rikkeistään kuuluisan yhtiön toimittamiin selvityksiin toimintansa riskeistä ympäristölle?

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistämistä pidä hyväksyä, kun kaivoksesta ei ole laadittu ympäristövaikutusten arviointia ja valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike verkossa:
https://pelastetaankaapelinkulma.fi/
https://www.facebook.com/pelastetaan.kaapelinkulma
https://twitter.com/kaapelinkulma

Mielenosoittaja kiipesi puuhun vastustaakseen räjäytystöitä Kaapelinkulman kaivoksella – “Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”

Mielenosoittaja kiipesi puuhun vastustaakseen räjäytystöitä Kaapelinkulman kaivoksella – “Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”

Valkeakoskella mielenosoituksissa Dragon Miningin kiisteltyä kultakaivosta vastaan on otettu käyttöön uusia keinoja. Varhain maanantaiaamuna 25. helmikuuta Hyökyaalto-verkoston mielenosoittaja kiipesi mäntyyn pysäyttääkseen räjäytystyöt kaivoksella.

Puuhunkiipeämisprotesti kuuluu suoran toiminnan muotoihin, joita on ympäri maailmaa menestyksekkäästi käytetty ympäristöä ja yhteisöjä puolustavissa kamppailuissa. Kaivoslain turvallisuusäännösten nojalla Dragon Mining ei voi tehdä räjäytystöitä, kun alueella on ulkopuolisia.

Dragon Mining on aloittanut kultakaivoksen valmistelevat työt alueella alkuvuodesta 2019. Yhtiö on hyötynyt löysästä viranomaisvalvonnasta ja lainsäädännöstä, ja sen kaivosprojektit ja rikastamot ovat kaikki aiheuttaneet ympäristötuhoja Suomessa ja Ruotsissa.

“Ei ole oikein että kaivosyhtiö pilaa luonnon Valkeakoskellakin”, toteaa puuhun kiivennyt mielenosoittaja.

Hyökyaalto-verkosto haluaa tempauksellaan muistuttaa Kaapelinkulman kaivosprojektin vaikutuksista luontoon ja ihmisiin. Lisäksi verkosto painottaa, ettei kultakaivostoiminta hyödytä mitään muuta kuin sijoitusmarkkinoita eikä mitään todellista tarvetta louhittavalle kullalle ole. Hyökyaalto-verkosto tukee Pelastetaan Kaapelinkulma -liikettä, joka on järjestänyt jo useita tempauksia ottaakseen kantaa kestämättömään kaivostoimintaan.

Lisätiedot:
hyokyaalto-media@riseup.net

Valokuvia maanantailta mediakäyttöön Hyökyaallon Flickrissä [kuvaaja mainittava]:
https://www.flickr.com/photos/168687265@N05

Valokuvia mediakäyttöön Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen toiminnasta liikkeen Flickrissä [kuvaaja mainittava]:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Hyökyaalto on ruohonjuuritason toimintaverkosto, joka haastaa epäoikeudenmukaisen ja kestämättömän kapitalismin luovan ja suoran toiminnan avulla.

Hyökyaalto-verkosto tukee Pelastetaan Kaapelinkulma -liikettä, joka toimii Dragon Miningin kaivosta vastaan Valkeakoskella. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on tempauksillaan halunnut muistuttaa, ettei töiden käynnistäminen ole oikein, kun valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimintaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -infotilaisuus 2.3. Valkeakoskella

Miksi Dragon Miningin kultakaivoshanke aiheuttaa huolta ja vastustusta? Illan aikana Pelastetaan Kaapelinkulma -liike esittäytyy ja kertoo miksi vastustuksessa ollaan päädytty suoraan toimintaan. Tule tutustumaan ja keskustemaan aiheesta. Tilaisuuden jälkeen esiintyy Irwin Goodman tribuuttibändi Hammerberg. Tervetuloa!

Facebook: https://www.facebook.com/events/1821592417946089/

Mielenosoittajat estävät toista kertaa tällä viikolla töitä Valkeakosken kultakaivosalueella – Edellinen mielenosoitus esti räjäytykset koko työpäivän ajaksi

Valkeakoskella mielenosoittajat estävät toista kertaa tällä viikolla valmistelevia töitä Dragon Miningin kultakaivosalueella Kaapelinkulmassa. Keskiviikkona mielenosoittajat estivät räjäytystyöt ja poran käytön kaivosalueella koko työpäivän ajaksi.

Mielenosoittajat ovat estäneet työt menemällä kaivosalueelle. Kaivoslain kaivosturvallisuuskohtien nojalla Dragon Mining ei voi tehdä räjäytystöitä, kun alueella kulkee ulkopuolisia. Mielenosoittajat ovat myös estäneet työkoneen käytön kiipeämällä sen päälle.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään yhtiön toiminnan ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset asianmukaisesti. Liike vaatii lisäksi Valkeakosken kunnanvaltuustoa arvioimaan kaivoshankkeen uudelleen.

“Kunnanvaltuuston pitäisi laatia kunnolliset selvitykset kultakaivoksen ympäristövaikutuksista, puntaroida hankkeen kokonaishyötyjä ja -haittoja ja käyttää olemassa olevia keinoja sen pysäyttämiseksi”, liikkeessä toimiva Markku Heritty sanoo.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Preparatory work at Dragon Mining gold mine stopped at Valkeakoski (Finland) – “According to the Mining Act,explosive work cannot proceed while there are members of the public in the area”

Preparatory work at Dragon Mining gold mine stopped at Valkeakoski (Finland) – “According to the Mining Act,explosive work cannot proceed while there are members of the public in the area”

Protesters against the Dragon Mining goldmine initiated a demonstration at the Valkeakoski mining area early this morning. The company is to continue explosive work in the area, interrupted last week.

The protesters of the Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement highlight that the Mining Act and its sections regarding mining safety prohibit the company using explosives while there are people in the area. The protesters have now blocked the work by entering the mining area.

Officials fail to take action

The Regional State Administrative Agency for Western and Inland Finland (AVI) has failed to respond to the demands of the Save Kaapelinkulma movement to suspend the work of the mining company and to initiate a proper investigation into the environmental impacts of the mine.

The protesters at Valkeakoski criticize the officials for putting the interests of the mining company before the legitimate concerns of the local community. One of the most recent examples of this, the protesters say, is the decision of the Pirkanmaa Centre for Economic Development, Transport and the Environment (ELY) to dismiss the investigation of impacts on groundwater and waterways, initiated by the movement. The ELY centre bases its decisions on Dragon Mining-provided information of the impacts of the mine.

Protesters against the mine organize at Pirkanmaa

The Save Kaapelinkulma movement, initiated at the turn of the year, has organized several protests at the planned Kaapelinkulma mine and managed to halt the preparatory work at the area. The movement has also organized a popular demonstration in Valkeakoski, as well as a public discussion on issues related to the mine. The movement has expanded to Tampere, where an informational event has been organized.

More information:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelutöitä estetään Valkeakoskella – “Kaivoslain nojalla räjäytystöitä ei voi tehdä, kun alueella oleskelee ulkopuolisia”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat aloittivat mielenosoituksen varhain aamulla kaivosalueella, jolla yhtiön on tarkoitus jatkaa viime viikolla käynnistyneitä räjäytystöitä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenosoittajat korostavat, että kaivoslain kaivosturvallisuutta käsittelevien kohtien nojalla yhtiö ei voi tehdä räjäytyksiä, kun alueella kulkee ja oleskelee ihmisiä. Mielenosoittajat ovat nyt estäneet työt menemällä kaivoalueelle.

Viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole tähän mennessä vastannut Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen vaatimuksiin keskeyttää kaivosyhtiön toiminta ja käynnistää kunnollinen selvitys kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Valkeakosken mielensoittajat kritisoivat viranomaisia kaivosyhtiön etujen asettamisesta paikallisyhteisön perusteltujen huolien edelle. Tästä he pitävät viimeisimpänä esimerkkinä vesilupavaatimuksen hylkäämistä Pirkanmaan ELY-keskuksessa muotoseikkoihin vedoten. ELY-keskus nojaa ratkaisuissaan yhtiön itsensä toimittamiin tietoihin kaivoksen vaikutuksista pohjavesiin ja vesistöihin.

Kaivoksen vastustajat järjestäytyvät Pirkanmaalla

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla Kaapelinkulman kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike on myös järjestänyt Valkeakoskella suosiota keränneen mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden kaivoksen ongelmista. Liikkeen toiminta on laajentunut myös Tampereelle, jossa on jo järjestetty yksi tiedotustapahtuma.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Tule tekemään protestileiriä Dragon Miningin kultakaivosta vastaan!

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on rakentamassa protestileiriä Valkeakoskelle, Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoksen välittömään läheisyyteen.

Hong Kongin pörssiin listattu kaivosyhtiö Dragon Mining on juuri nyt alkuvuodesta 2019 aloittamassa kultakaivoksen avaamista Kaapelinkulmalle, Valkeakoskelle. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on huolissaan kaivoksen toiminnan aloittamisen nopeista ja peruuttamattomista vaikutuksista Kaapelinkulman luontoon. Dragon Mining ei ole aiemmassa toiminnassaan kunnostautunut ympäristöasioiden hoitamisessa: Esimerkiksi Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella. (Katso myös kutsun lopusta ”Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa”.)

Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla. Leirin tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä ihmisiä läheltä ja kaukaa puolustamaan Kaapelinkulman luontoa ja paikallista kyläyhteisöä ja vastustamaan Dragon miningin toimintaa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on poliittisesti riippumaton. Liikkeellä ei ole johtajia, vaan asioista päätetään yhdessä. Liike ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tahojen kanssa, eikä suvaitse etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai uskontoon perustuvaa syrjintää.

Leiri sijaitsee metsässä, n. 9 kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Leirissä asutaan isossa teltassa, mutta voit tuoda myös omasi. Tällä hetkellä rakennamme leiriä yhdessä naapuston kanssa, työn alla on leirikeittiötä ja muuta infrastruktuuria. Otathan lämpimiä ja vedenpitäviä vaatteita ja kengät/saappaat, makuupussin ja retkipatjan, ruokailuvälineet ja otsalampun. Varauduthan osallistumaan noin 5-10 eurolla/päivä ruokaan ja muihin kuluihin (wc-paperi, bensakulut, jne.).

Tule vierailemaan tai jää pidemmäksi aikaa!

Ilmoitathan tulostasi: kaapelinkulma@riseup.net Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

***

Kaapelinkulman kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken taajamasta linnuntietä n. 4 km.
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat, toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja -tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000 tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5km päässä olevaan Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue n. 3km päässä
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 2011, tarkistettu 2015 – Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Kaivostöiden vastustaminen Valkeakoskella jatkuu tänään uudella tempauksella

Valkeakoskella mielenosoittajat vastustavat jo neljättä kertaa tänä talvena valmistelevia töitä Kaapelinkulmalle suunnitellulla kaivoksella. Mielenosoittajat ovat tänään klo 13 jälkeen tunkeututuneet kaivostyömaalle pulkkien kanssa. Lisäksi kaivoksen portilla mielenosoitetaan banderollin kanssa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenosoittajat laskevat pulkilla louhoksen reunalta pyrkimyksenään estää räjäytystyöt louhosalueella. Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla.

Liike katsoo sen aiempien tempausten onnistuneesti aiheuttaneen viivästyksiä Dragon Miningin aikatauluun. Yhtiön oli alunperin tarkoitus aloittaa räjätytystyöt suunnitellulla kaivosalueella heti viikon 5 alussa, mutta oli siirtänyt niiden alkamista ensin perjantaihin 1.2. ja sitten maanantaihin 4.2. Mielenosoittajat estivät tiistaina 29.1. ja torstaina 31.1. kaivosalueen työt sulkemalla pääsyn alueelle lukittautumalla porttiin ja kiipeämällä työkoneiden päälle. Torstaina kaivostietä sulki myös puinen kolmijalka, johon mielenosoittaja oli kiivennyt.

Tempauksillaan Pelastetaan Kaapelinkulma -liike haluaa muistuttaa, ettei töiden käynnistäminen ole oikein, kun valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemä aloite kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi on edelleen Vaasan hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Aloitteessa on vaadittu selvittämään kaivoksen pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike kutsuu kaikkia kaivoksen ympäristövaikutuksista huolestuneita mukaan toimimaan, kunnes Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto keskeyttää Dragon Miningin toiminnan alueella ja selvittää yhtiöstä riippumattomien asiantuntijoiden avulla kaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike sulki tie kaivokselle kansalaistottelemattomuudella ensimmäisen kerran 2.1. Liikettä tukeva Hyökyaalto-verkosto pysäytti väkivallattomalla suoralla toiminnalla Dragon Miningin rikastamon Sastamalassa 18.1. Valkeakoskella järjestettiin 26.1. kultakaivosta vastaan mielenosoitus. joka keräsi 80 osanottajaa.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen aiemmat tiedotteet:

Kaivoksen valmistelevat työt estettiin jälleen Valkeakoskella 31.1.2019 https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/posts/521164868390476

Kaivoksen avaamista pyritään estämään Valkeakoskella 29.1.2019 https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/posts/520030708503892

Valkeakoskella osoitettiin mieltä kultakaivosta vastaan 26.1.2019 https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/posts/518700538636909

Kultakaivoksen vastustajat järjestävät lauantaina 26.1. mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden Valkeakoskella 25.1.2019 https://www.facebook.com/EiKaivostaKaapelinkulmalle/posts/517987755374854

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!” 2.1.2019 https://www.facebook.com/hyokyaalto/posts/746564319035221

Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Direct action against Dragon Mining company in Valkeakoski (Finland) continues

For second time this week, protesters have closed the entrance to the planned Kaapelinkulma gold mine in Valkeakoski, Finland. A three meter tall tripod was used on the road and one person sat on it for several hours from early morning Thursday January 31st 2019. In addition, three people climbed on machines on the site. With nonviolent action, Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement aims to prevent Dragon Mining from starting blasting at the planned mine site. Save Kaapelinkulma also requires authorities to interfere in the unsustainable activities of the infamous mining company. 
 
Dragon Mining has announced that it will start the mining activities any day now. Apparently the protests have postponed this start every time. However, people have noticed that smaller drilling works have already started this week.

Save Kaapelinkulma movement reminds about the initiative to Regional State Administrative Agency (AVI); people in Valkeakoski have required a review to the environmental permission. The initiative demands investigation of groundwater impacts, dust and noise impacts, and the harms of arsenic in stone. The initiative was dismissed by AVI and proceeded to administrative court.
 
The demonstrators welcome all concerned people to join protests in order to demand officials to take seriously the environmental impacts, they and not to trust in the information about the springs delivered by a company that is known for its environmental offences. Instead officials should stop the activities and organise an independent geologist to study the effects on waterways.

Save Kaapelinkulma blocked the road to the planned mining site first time on Wednesday January 2nd 2019. On Friday January 17th supporting Hyökyaalto network blocked the works at Dragon Mining enrichment facility in Sastamala to protest against the actions of the company and Valkeakoski mine. On Saturday 26 January demonstration against the gold mine brought together 80 people to march and discuss the mining issue. On Tuesday January 29th the planned preparatory works were stopped again with lock-ons at the gate and by climbing on machines.
By organising and acting collectively it is possible to resist mines when officials and courts fail to prevent the destruction of environment.

More information:
kaapelinkulma@riseup.net

Photographs for media use (please, give credits):

 

radikaali ympäristötoimintaverkosto