Kutsu: Iske ilmastokaaoksen tuottajiin 13. joulukuuta

Kansainvälinen toimintakutsu, lue lisää:  http://htp.noblogs.org

Ilmastokatastrofi ei ole tapahtunut sattumalta, eikä se tapahdu vain sulavalla napajäätiköllä. Meidän talousjärjestelmämme ja sen tavat tuottaa kulutushyödykkeitä ja kuljettaa niitä loppukuluttajilleen on ilmastonmuutoksen pääasiallinen syy.

Emme usko, että tämä COP-kokous voisi ratkaista ilmastokriisin. Lähetystöt, kansalaisjärjestöt ja yhtiöiden edustajat ovat jämähtäneet ikuisesti jatkuvan talouskasvun ideologiaan ja uskoon siitä, että ekologisen tuhon kaltaiset, ihmisen aiheuttamat ongelmat voitaisiin ratkaista yleismaailmallisten  kaupallisten ratkaisujen avulla. Siksi ne myös välttelevät kysymyksiä sosiaalisesta  oikeudenmukaisuudesta .

Kutsumme toimintaan tätä talousjärjestelmää vastaan 13. joulukuuta.Rohkaisemme eri pienryhmiä valitsemaan kohteensa Kööpenhaminasta tai muualta maailmasta.  Kyseisen päivän aamuna suljemme Kööpenhaminan sataman joukkotoiminnalla.  Satama on globaalin vapaan markkinatalouden tärkein symboli.   Siten teemme näkyviksi asioita, jotka jäävät usein huomaamatta: ekologinen rappeutuminen, taloudellinen ja sosiaalinen hyväksikäyttö sekä syvä epäoikeudenmukaisuus.

Heti kolonialismin varhaisista vaiheista lähtien globaalia kuljetusteollisuutta on leimannut väkivalta. Inkoilta ryöstetty kulta on nykyään vaihtunut halpoihin resursseihin ja halpaan työvoimaan perustuvaan taloudelliseen liikevoittoon, joka kulkee edelleenkin rahtilaivoilla.  Konttien rahtaus on eräs nykyisen kapitalismin perusteista, jota säädellään tuskin lainkaan: polttoaineita ei veroteta, päästöjä ei rajoiteta ja muutkin rajat ovat kuljetusaluksille lähes olemattomat. Samaan aikaan entistäkin halvempien kulutushyödykkeiden tarve on miltei rajaton. Tavaroiden “vapaa” globaali virta jatkaa kasvuaan, jakaen hyötyä vain muutamille.

Kulutushyödykkeiden virta pääsee vapaasti liikkumaan EU:n / rikkaiden maailman sisälle, mutta ihmiset eivät pääse. Jos ihmisiltä puuttuu oikeanlainen passi tai riittävä määrä rahaa, heidät pistetään vankiloihin, karkoitetaan maasta ja heiltä evätään perustavimmat ihmisoikeudet. Eikä merten militarisointi tapahdu ainoastaan EU:n rajoilla. Sotakalustoa käytetään suojelemaan kansainvälisiä kuljetuksia esimerkiksi Somaliassa, jossa kansainväliset kalastuslaivastot ovat ryöstäneet somalialaisilta kalastajilta heidän olemassaolonsa perustan.

Loppujen lopuksi kansainvälinen kuljetusverkosto on paljon muutakin kuin globaalin talouden kuljetustapa.   Se on itsessään eräs ilmastonmuutoksen pääasiallisista syistä.  Keskimäärin 5 % globaaleista kasvihuonekaasujen päästöistä syntyy kuljetusteollisuudesta. Rahtilaivojen polttoaine on bensiinin tuotannon ylijäämänä syntynyttä myrkyllistä jätettä, joka sisältää korkeita rikki- ja elohopeapitoisuuksia.  Samoin kuin kansainvälisten lentojenkin osalta, kukaan ei ole Kioton protokollan mukaan vastuussa kuljetusteollisuuden päästöistä.

Ilmasto-oikeudenmukaisuutta ja todellisia yhteiskunnallisia muutoksia ei sanella ylhäältä päin.  Tehokkaan muutoksen on lähdettävä jokaisesta meistä – niin meistä, jotka olemme vaikutusten uhreja, niistä vastuussa ja sivustakatsojista  Ihmisten kaikkialla maailmassa on organisoitava ja tomeenpantava muutos – niin kaduilla kuin viljelmillään.  Me kiistämme vallan hallituksilta, yhtiöiltä ja niin sanotuilta kansalaisjärjestöiltä, jotka ovat kiinnostuneita vain ylläpitämään omaa valta-asemaansa, vaikutusvaltaansa ja rahavirtojaan.

Yritämme pysäyttää tämän hulluuden yhdeksi päiväksi.  Taistelu ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta tarkoittaa talousjärjestelmämme muuttamista, ja tämän täytyy tapahtua täällä rikkaassa globaalissa pohjoisessa, joka repii eniten hyötyjä irti katastrofista.  Vapaa liikkuvuus ihmisille ja ajatuksille, ei harvoja hyödyttäville kulutustavaroille.

Ole yhteydessä: htp[a]riseup.net osallistuaksesi toiminnan suunnitteluun.

Hit the Production of Climate Chaos -sivut: http://htp.noblogs.org

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *