Uraaniteollisuuden vastainen mielenosoitus ja kv. toimintapäivä 20.4.2011

Jätetään maa eloon – loppu kaivannaisteollisuudelle

Ilmastotoimintaverkosto Hyökyaalto järjestää Helsingissä Talvivaaran ja uraaniteollisuuden vastaisen mielenosoituksen keskiviikkona 20.4. 2011. Kokoontuminen klo 14.30 Rautatientorilla, kulkue lähtee liikkeelle klo 15.00. Mielenosoitus on osa Rising Tide -ilmastotoimintaverkoston kutsumaa kansainvälistä kaivannaisteollisuuden vastaista toimintapäivää.

Kainuun kätköissä sijaitsevasta Talvivaaran monimetallikaivoksesta tulee Euroopan suurin uraania tuottava kaivos, kun sen yhteyteen avataan  uraanin talteenottolaitos. Tämä uhkaa olla alku laajamittaiselle uraanikaivostoiminnalle Pohjois-Suomessa. Talvivaarassa on jo nyt alle kolmivuotisen toiminnan aikana sattunut kaksi vuotoa, joiden ympäristövaikutuksista ei ole luotettavaa tietoa. Monet paikalliset asukkaat ovat huolissaan siitä, että uraanin talteenottolaitos lisää Talvivaaran ympäristöriskejä. He kokevat tulleensa petetyiksi, koska uraanista ei kerrottu halaistua sanaa kaivoksen suunnitteluvaiheessa.

Talvivaaran ympäristöluvan hyväksymistä voidaan pitää hyvin kyseenalaisena. Uraania ei huomioitu kaivoksen ympäristölupia myönnettäessä. Uraaninlouhinta on aiheuttanut mittavia tuhoja
ympäristölle ja paikallisille yhteisöille kaikkialla, missä sitä on harjoitettu. Siitä onkin luovuttu lähes kaikkialla Euroopassa. Talvivaaran kanssa uraanintuotannosta yhteistyösopimuksen solminut kanadalainen Cameco on saanut Port Hopen asukkaiden vihat päälleen yhtiön dumpattua vuosikymmeniä louhimaansa uraanipitoista jätettä Kanadan Ontario-järveen.

Ei uraanin talteenottolaitosta Talvivaaraan!

Talvivaaran kaivos on suljettava, koska uraanipitoisen malmin louhinta on aina riski ympäristölle!

Itä- ja Pohjois-Suomen ihmisille oikeus päättää itse tulevaisuudestaan ja taloutensa kehittämisestä!

***

20. huhtikuuta 2011 on kulunut vuosi BP:n Meksikonlahdella aiheuttamasta öljykatastrofista. BP:n öljyvuoto oli valitettavasti vain yksi lukuisista katastrofeista, joita luonnonvaroja ahnehtiva talousjärjestelmä tuottaa.

Kaivannaisteollisuus vahingoittaa ekosysteemejä,työntekijöitä ja alueiden asukkaita kaikkialla, missä hyödynnetään hiiltä, öljyä, uraania ja muita raaka-aineita.Kaivannaisteollisuus ottaa, muttei anna mitään takaisin. Kaivokset saastuttavat pohjavesiä ja ilmaa ja pahentavat ilmastonmuutosta, ja niissä työskentely vahingoittaa työntekijöiden terveyttä.  Ekosysteemit tuhoamalla kaivannaisteollisuus pilaa yhteisöjen luonnonrikkaudet ja jättää jälkeensä köyhyyttä ja ekologista jättömaata. Fossiilisten polttoaineiden ja muiden raaka-aineiden ottamisen maasta on loputtava, jos emme halua tuhota puhtaita vesistöjä ja ilmakehää.

Kenenkään kotiseutua ei tule antaa kaivosteollisuuden runneltavaksi. Osoita, ettet hyväksy lyhytnäköistä ja ympäristölle tuhoisaa kaivosteollisuutta: järjestä kansainvälisenä toimintapäivänä oma tempauksesi, tai osallistu paikkakunnallasi järjestettävään mielenilmaukseen.

Lisätiedot:
hyokyaalto at riseup.net

http://www.hyokyaalto.org
http://www.extractionaction.net

https://www.facebook.com/group.php?gid=354100117684&ref=ts

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *