Kaivosaktivistit nostivat hälytyksen Talvivaaran yhtiökokouksessa

Kaivosaktivistit nostivat desibelejä Talvivaara-keskustelussa yhtiön Finlandia-talossa pidetyssä yhtiökokouksessa tänä aamuna. Muun muassa täysillä soiva raiskaushälytin pakotti pysäyttämään lainvoimaiseksi julistetun kokouksen. Vartijat ja poliisi ottivat kiinni ja poistivat viisi häiritsevää ääntä pitänyttä henkilöä kokouksesta. Tempauksen järjesti Hyökyaalto-verkosto.

Julkaisuvapaita kuvia (mainitse lähde): http://www.flickr.com/photos/48814567@N05/

TILANNE ON HÄLYTTÄVÄ – KAIVOS KIINNI!

Viisivuotisen toimintakautensa aikana Talvivaaran kaivos on toistuvasti ylittänyt sille asetetut päästörajat. Se ei ole saanut aikaiseksi lupailemaansa suljettua vesikiertoa kaivoksen alueelle, vaan on jatkuvasti saastuttanut kaivoksen ulkopuolisia vesialueita jätevesillään. Kainuun ELY-keskus antoi helmikuun puolessavälissä kaivosyhtiölle poikkeustilannepykälän perusteella luvan juoksuttaa ylimääräistä käsiteltyä jätevettä ympäröiviin vesistöihin. ELYn päätöksestä valitettiin ja Vaasan hallinto-oikeus kumosi sen osittain omalla välipäätöksellään huhtikuun alussa.


Huhtikuun alkupuolella Talvivaaran hälytyskellot soivat jälleen. Kipsisakka-allas alkoi vuotaa, neljättä kertaa kaivoksen toiminnan aikana. Talvivaara ilmoitti, ettei se voi noudattaa oikeuden antamaa kiintiötä. Tämän jälkeen Talvivaara on jatkanut juoksutuksia etelän suuntaan. Talvivaara on jatkuvasti pyytänyt poikkeuslupia toiminnalleen. Yhtiö on valtavissa ongelmissa – varoaltaiden tilavuus ei riitä ja ainoa paikka, johon jätevettä voisi varastoida, on jälleen avolouhos, joka pitäisi kuitenkin tyhjentää mahdollisimman pian louhinnan uudelleen aloittamiseksi. Talvivaaran käsikassara, Kainuun ELY-keskus on kuitenkin tällä kertaa hylännyt yhtiön poikkeuslupahakemuksen lisäjuoksutuksille. Talvivaara pimitti vuoden 2012 marraskuun kipsisakka-altaan vuodon raportin jukisuudelta.

Salailu ulottuu myös osakkeenomistajiin. Kaivosalueella oli yhtiön poikkeustilanteeksi luokittelema tilanne myös maaliskuun alussa vain vähän yli viikko ennen yhtiön osakeantia. Poikkeustilanteen johdosta Talvivaara teki kaivosta valvovalle viranomaiselle lain mukaisen poikkeusilmoituksen vesimassoja johtamisesta kipsisakka-altaan ohi, mutta jätti kertomatta tämän julkisuudessa.
Tällä hetkellä kaivoksen eteläpuolisten lähijärvien vedet ovat käyttökiellossa aikaisempien  vuotojen neutraloimiseen käytetyn kalkin aiheuttaman liian emäksisyyden takia.
Yhtiö selittelee jatkuvia epäonnistumisiaan milloin kesäsateilla, milloin majavapadoilla. Paikallisten tarkkailijoiden mukaan yhtiön tekemien saastuneen Ylä-lumijärven kiertävien juoksutusojien penkat ovat pettämässä. On myös odotettavissa, että uraani ja raskasmetallit valuvat saastuneelta juoksutusreitiltä Vuoksen ja Oulujoen vesistöihin.

Tilanne on hälyttävä. Ympäristön raiskaaminen on lopetettava, vaadimme Talvivaaran kaivoksen sulkemista välittömästi!

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *