Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!”

Valkeakoskella Kaapelinkulman kultakaivoksen vastustajat ovat sulkeneet pääsyn kaivokselle lukittautumalla sinne johtavalle tielle. Mielenosoittajien tavoitteena on estää valmistelevat työt kaivoksella. Väkivallattoman kansalaistottelemattomuustempauksen järjestäjänä on
vuodenvaihteessa perustettu Pelastetaan Kaapelinkulma liike ja sitä tukeva Hyökyaalto-toimintaverkosto.

Kuva: Susanna Myllylä

Mielenosoitus vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan alueella, kunnes kultakaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin on selvitetty kunnolla. Koska alue ei ole vesihuollon piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä, kaivojen kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset ihmisten elämään.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike muistuttaa valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Liike pitää myös merkittävänä havaintoja alueella mahdollisesti olevista lähteistä. Dragon Miningin ympäristölupa ei huomioi lähteiden olemassaoloa eikä niiden hävittämiseen ole myönnetty lupaa.

Mielenosoittajat korostavat, että mikäli viranomaiset ottaisivat ympäristövaikutukset vakavasti, ne eivät luottaisi rikkeistään tunnetun kaivosyhtiön tuottamaan tietoon lähteistä, vaan keskeyttäisivät kaivostoiminnan ja selvittäisivät riippumattoman geologin avulla niiden olemassaolon.

Pahamaineinen kaivosyhtiö

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mukaan Dragon Miningin kohua herättänyt puhe Hong Kongin pörssissä muistuttaa yhtiön häikäilemättömistä toimintatavoista ja välinpitämättömyydestä ympäristöstä. Yhtiö on jäänyt kiinni lukuisista ympäristöluvan rikkomisista ja luonnonsuojelurikoksista.

Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella.

Kuva: Susanna Myllylä

Valtion mineraalistrategia ohjaa viranomaisia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää viranomaisten toiminnassa ongelmana sitä, että elinkeinoelämän edut ajavat ympäristön ja asukkaiden etujen edelle. Suomen valtion mineraalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kaivannaisteollisuuden louhintamäärien 17-kertaistaminen vuosien 2000–2020 välisenä aikana.

Liike pitää huolestuttavana, että lähinnä finanssikeinottelijoiden tarpeita palvelevan 300 kilon kultamäärän takia ollaan valmiita turmelemaan Kaapelinkulma ja pilaamaan asukkaiden tarvitsemat pohjavedet. Mielenosoittajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa, että jos viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö ei pysty puuttumaan suuryhtiöiden toimintaan, ihmiset kyllä organisoituvat järjestämään omaehtoista toimintaa niitä vastaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike koostuu huolestuneista ihmisistä, jotka haluavat suojella Valkeakosken Kaapelinkulmaa Dragon Miningin kultakaivoksen haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

Kuva: Susanna Myllylä

Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken keskustasta n. 4 km,
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin
varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat,
toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja
-tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan
rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000
tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin
asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5 km päässä olevaan
Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Välittömässä läheisyydessä Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen
esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi läheisen
Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia
kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan
2011, tarkistettu 2015
– Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle
Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Hyökyaalto kannustaa kaikkia toiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeeseen:
kaapelinkulma@riseup.net

Kuvia:
kaapelinkulma_2019-01-02_11

Lisäluettavaa:

Ulkomainen kaivosyhtiö leveili Hongkongin pörssissä: Tyhjennämme
Valkeakosken kaivoksen, ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä
valitukset 26.12.2018
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

“Kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön” – Lähiasukkaat vaativat
muutoksia poikkeuksellisella hakemuksella 5.7.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9704827

Aluehallintoviraston päätös koskien aloitetta Kaapelinkulman
kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi ja
muuttamiseksi 7.11.2017
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=3706618

Suomessa kultaa kaivava australialainen Dragon Mining aikoo valittaa
ympäristöluvan epäämisestä – valmistelee uutta kaivosta Valkeakoskelle
13.6.2018 https://www.aamulehti.fi/a/201011950

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaapelinkulman kultakaivoksen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=1993661

Kultakaivoksen rakennustyöt etenevät Valkeakoskella – tavoitteena on
saada 20 maitopurkillista kultaa kahdessa vuodessa 27.6.2018
https://www.aamulehti.fi/a/201035102

Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Jäsenet

Kaivosyhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Orivedellä
11.10.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10452132

Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä,
vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset,
joita voidaan käsitellä vielä pitkään 26.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10272595

Kiista Oriveden kultakaivoksesta jatkuu – kaivosyhtiö hakee valituslupaa
korkeimmasta hallinto-oikeudesta 13.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10251919

Poliisi epäilee luonnonsuojelurikosta Valkeakosken tulevan
kultakaivoksen alueella 10.10.2017 https://yle.fi/uutiset/3-9874478

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *