Antikapitalistinen blokki ilmastomarssilla 6.4. / Anti-capitalist bloc at the climate march 6.4.

Liity blokkiimme ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta! 🏴🏴🏴

***[English below]***

Tuhannet ilmastomarssin osallistujat vaativat poliitikoilta toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kapitalistisessa kehyksessä tehtävät ilmastotoimet eivät kuitenkaan riitä. Lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella saatetaan saada aikaan pieniä muutoksia, mutta ne eivät haasta nykyistä järjestystä, jossa ekologisesti kestämätöntä talouskasvua sekä vallan ja hyvinvoinnin räikeän epätasaista jakautumista ei voi kyseenalaistaa.

Laajennetaan siis mielikuvitusta ja luodaan toimintaa, joka hylkää nykyiset instituutiot ja luottaa ihmisten kykyyn ottaa yhdessä asiat omiin käsiinsä. Ympäri maailmaa lukuisat massa-aktiot ovat viime vuosina estäneet, hidastaneet tai nostaneet poliittisiksi konflikteiksi ilmastolle, ympäristölle ja -yhteisöille vahingollisia hankkeita. Esimerkillään ne ovat näyttäneet, että epäoikeudenmukaisen tuhokehityksen jatkuminen ei ole ainoa vaihtoehto. Yhdessä pystymme parempaan, emmekä tarvitse siihen poliitikoita. Pystymme rakentamaan suoraan toimintaan, suoraan demokratiaan ja solidaarisuuteen perustuvaa vastavoimaa kapitalistiselle talous- ja valtiojärjestelmälle. Tilalle voimme rakentaa resurssien yhteisölliseen käyttöön ja hallinnointiin perustuvia, ihmisten tarpeista ja ympäristön kantokyvystä lähteviä paikallistalouksia sekä tasa-arvon ja vapauden takaavia yhteiselon muotoja.

Tämä ei ole utopiaa. Tuhoisalle nykyjärjestelmälle on eri puolilla maailmaa jo pitkään rakennettu vaihtoehtoisia aloitteita ja projekteja, jotka turvaavat ihmisten hyvinvoinnin ekologisen kantokyvyn rajoissa. Muutos edellyttää meiltä järjestäytymistä arjessa ja paikallisesti, yhteisöissä, kouluissa ja työpaikoilla. Se edellyttää myös sitä, että nostamme yhteisen voimamme konkreettisesti nykyistä järjestelmää vastaan kamppailuissa elinkelpoisen ilmaston ja ympäristön, tasa-arvon ja hyvinvoinnin sekä oikeuksien ja vapauksien puolesta. Koululaisten esimerkillisten ilmastolakkojen rinnalle tarvitsemme lisää omaehtoista painostustoimintaa ja koko yhteiskunnan läpäisevän ilmastoyleislakon.

Kannustamme kaikkia jaksavia tuomaan kylttejä ja bannereita. Ilmastomarssille ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

Järjestää Hyökyaalto, Rhythms of Resistance Helsinki, Reclaim the Fields Finland, A-ryhmä

Ota yhteyttä: hyokyaalto@riseup.net

Antikapitalistinen blokki Facebookissa: https://www.facebook.com/events/632261430547784/

Päätapahtuma Facebookissa: https://www.facebook.com/events/1600043990098873/

****

Join our bloc for climate justice! 🏴🏴🏴

Thousands of people participating in the climate march are demanding that politicians take action to combat climate change. In the current capitalist system those actions are not enough. Legislation and political decisions can achieve minor changes, but they can not and will not challenge the current state of things, which does not allow us to question the environmentally unsustainable economic growth and the catastrophically unfair distribution of power and well-being.

Let us expand our imagination and act together to abandon the current institutions, and trust in peoples’ abilities to take matters into their own hands. Around the world numerous mass actions over the last years have stopped, hindered or brought projects that are destructive to the local environment and communities to the arena of political conflict. With their example they have shown us that the current course of destructive development is not the only option. Together we can do better and we don’t need politicians to do so. We can build a counterforce to the capitalist-statist system, one that is guided by direct action, direct democracy and solidarity. In place of the current state of things, we can build local economies and communities that are based on the shared use and management of resources, based on the needs of people and the carrying capacity of the environment, a shared way of living rooted in equality and freedom.

This is not a utopia. For ages, projects and initiatives have been realised around to globe as alternatives to the devastating current system to secure the well-being of people within the limits of the enviroment. In order to achieve change, we must organize locally and in our everyday lives, in our communinities, in our schools and at work. It also requires us to come to together and combine our power in the struggle against this current system, in the struggles for a liveable climate and environment, for equality, justice and freedom. In addition to the exemplary climate strikes organized by the youth, we need to organise our own terms for a general climate strike that encompasses all of our society.

We encourage all to bring signs and banners according to their capabilities. Party political signs are not wished for at the climate march.

Organized by Hyökyaalto, Rhythms of Resistance Helsinki, Reclaim the Fields Finland, A-ryhmä

Contact: hyokyaalto@riseup.net

Anti-capitalist bloc on Facebook: https://www.facebook.com/events/632261430547784/

The main event on Facebook: https://www.facebook.com/events/1600043990098873/

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *