Kaikki kirjoittajan hyokyaalto artikkelit

Climate Camp hits the City of London on April Fools Day, the eve of the G20 leaders' London Summit.

Climate camp 2009 /// Stopping carbon markets ///  Because nature doesn’t do bailouts.

First the city traders speculated with our homes, jobs and money – with disastrous results. Now they are speculating with our climate and the very future of life on earth – and once again our governments are cheering them on.

By creating a brain-bending system of carbon pollution licenses, fossil fuel companies and trading firms have found a way to keep on churning out global warming gases and to reap huge windfall profits at the same time.
Jatka lukemista Climate Camp hits the City of London on April Fools Day, the eve of the G20 leaders' London Summit.

Coastal Nuclear Facilities, Tsunamis and Global Warming

Download the map for yourself

Many nuclear facilities like nuclear power stations and the cooling ponds and recycling plants of used nuclear fuel have been constructed on coastal areas. When nuclear facilities are situated near the sea, sea water can provide for much of the cooling required by the plants. This reduces the consumption of freshwater. However, the construction of nuclear facilities on coastal zones also exposes them to storm surges and tsunamis.

It is now more or less generally accepted that much of the extra heat remaining on our planet because of the atmosphere’s increasing greenhouse gas concentrations will be channelled into more powerful storms. On the Saffir-Simpson scale a category 5 hurricane is defined as a storm with wind speeds exceeding 249 kilometres per hour and strong enough to rise the sea level (temporarily) by at least 5.5 metres. In bays and fjords the temporary rise of sea level can be much more, especially if there are rivers that are flooding because of the heavy rains. Such hurricane storm surges are produced by the combined effect of two different factors: the strong winds push the surface water forward and against the shores, and the low-pressure area inside the storm adds to the height of the surge. The first factor is the more significant one.

Jatka lukemista Coastal Nuclear Facilities, Tsunamis and Global Warming

Ilmastonmuutoksen torjuminen ydinvoimalla tarkoittaisi hyötyreaktorien rakentamista

Tsunami and reactor sites of the world

Klikkaa kuva suuremmaksi / click for larger image

Lataa kartta itsellesi / download the map for yourself

Jos maailman hallitukset alkavat taistella ilmastonmuutosta vastaan ydinvoiman keinoin, tämä tarkoittaa käytännössä siirtymistä niin sanottuihin hyötöreaktoreihin.

Usein siteeratun arvion mukaan maailmassa voisi riittää taloudellisesti kannattavalla tavalla hyödynnettävissä olevaa luonnonuraania noin sadaksi vuodeksi, mutta vain nykyiselle ydinreaktorien määrälle.

Ydinvoimalla tuotetaan noin 300 gigawattia maailman vajaan 14 000 gigawatin suuruisesta, yhteenlasketusta energiankulutuksesta. Tämä on vain vähän yli 2 prosenttia kaikesta ihmiskunnan kuluttamasta energiasta. Jos haluaisimme nostaa ydinvoiman määrän esimerkiksi kahteenkymmeneen prosenttiin kaikesta käyttämästämme energiasta samalla kuin maailman energiankulutus kaksinkertaistuu, meidän pitäisi 20-kertaistaa ydinreaktorien määrä. Rikkaat uraaniesiintymät riittäisivät tällaiselle ydinvoimaloiden määrälle vain muutamaksi vuodeksi.

Jatka lukemista Ilmastonmuutoksen torjuminen ydinvoimalla tarkoittaisi hyötyreaktorien rakentamista

COP15-prosessin uutiskirje [in English]

This is the first newsletter of the announcement-email-list towards Copenhagen. PLEASE DISTRIBUTE this information in the circles of people with whom you work. To join the announcement list go here:

Content:
1. Meeting in Copenhagen Sept. 2008
2. Meeting in Poznan Dec. 2008
3. Meeting in Belem Jan. 2009
4. The Next International Meeting
Jatka lukemista COP15-prosessin uutiskirje [in English]

Ilmastokriisi ja kapitalismin syrjäyttäminenTämä kirjoitus on julkaistu alun perin Voiman nettisivuilla

Tadzio Müllerin teksti “Liike on kuollut, eläköön liike!” julkaistiin Voimassa 9/08 ja luimme sitä suurella mielenkiinnolla. Miksi ilmastonmuutoksen vastaisen liikkeen on oltava myös kapitalismin vastainen ja mitä se tarkoittaisi?

Ilmastonmuutoksen uhka näyttää päivä päivältä synkemmältä. Ihmiset menevät kaduille ja sanovat, että ilmastokysymys pitäisi ottaa vakavasti. Tyytymättömyyttä kuitenkin ilmaistaan useimmiten “yhteiskuntakelpoisesti”: sellaisella sovinnaisuudella, jolla valtio kansalaisaktivismia ymmärtää ja tukee. Mitään sellaista, joka todella horjuttaisi vallitsevia rakenteita, ei tehdä tai vaadita. Kunhan nyt saamme eduskuntatalon rappusilla pidetystä mielenosoituksestamme tekemisen tunteen ja reippaita uutisia telkkariin.

Jatka lukemista Ilmastokriisi ja kapitalismin syrjäyttäminenLiike on kuollut, eläköön liike!

Kapitalismi ja sitä vastustavat liikkeet ovat tottuneet hitaisiin muutoksiin: jos vallankumous ei synny nyt, ehkä sitten ensi vuosisadalla. Ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Nyt muutoksella on kiire. Berliiniläinen aktivisti ja tutkija Tadzio Müller pohtii, miten kapitalismikriitikoiden tulisi taistella ilmastonmuutosta vastaan maailmassa, jossa valtioiden ja pääoman puolestapuhujat ovat omineet vihreän puheenparren.

Liike on kuollut! Tarkemmin sanottuna: vaihtoehtoista globalisaatiota ajava liike on kuollut sellaisena kokonaisuutena, jossa eri liikkeet ja ”aktivistit” kohtaavat, muuttuvat ja yhdistävät kamppailunsa uusliberalistisen globalisaation yhteistä kohdetta vastaan. Eivät yksittäiset kamppailut ole kuolleet pois. Eivätkä huippukokousten vastaiset mobilisoinnit ole myöskään loppuneet.

Tätä kirjoittaessani valmistelut Japanin G8-kokousta varten ovat täydessä vauhdissa. Jokaisessa radikaalin ja ei-niin-radikaalin vasemmiston kokouksessa suunnitellaan yhden jos toisen huippukokouksen pysäyttämistä. G8 Italiassa 2009, Naton 60-vuotisjuhlat Ranskassa ja niin edelleen: Countersummits-R-Us? Jatka lukemista Liike on kuollut, eläköön liike!

Kutsu ilmastotoimintaan

Olemme tienristeyksessä. Tosiasiat ovat ilmeiset. Ihmisen aiheuttama ilmastonmuutos on täydessä käynnissä ja uhkaa miljardien ihmisten elämiä ja elinkeinoja, sekä miljoonien eläin- ja kasvilajien olemassaoloa. Kansalaisliikkeet, ympäristöjärjestöt ja tutkijat ympäri maailman vaativat nopeita ja perusteellisia toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

30. marraskuuta 2009 maailman hallitukset saapuvat Kööpenhaminaan YK:n 15. ilmastokonferenssiin (COP-15). Kyseessä on suurin koskaan ilmastonmuutoksen ratkaisemiselle omistettu kokous. Aiemmat vastaavat kokoukset eivät kuitenkaan ole saaneet aikaan muita  kuin ”business as usual” –tyyppisiä ratkaisuja.

Tämänhetkinen ilmastopolitiikka tarjoaa ensisijaisesti markkinalähtöisiä ratkaisuja ja agropolttoaineita: toimimattomia keinoja jotka pahimmillaan kiihdyttävät kriisiä. Jos sen sijaan päätämme panna ihmisten hyvinvoinnin voitontavoittelun edelle ja korostaa yhteistyötä kilpailun sijaan, voimme nauttia hyvästä elämänlaadusta – maapalloa tuhoamatta. Fossiiliset polttoaineet on jätettävä maan alle. Niiden sijaan meidän on investoitava uusiutuviin energiamuotoihin, joiden tuotantoa ja käyttöä yhteisöt itse säätelevät. Ylituotanto ja liikakulutus on lopetettava. Kaikilla tulee olla yhteisvaurauden tasaveroiset käyttömahdollisuudet. Yhteisöillä on oltava paikallinen itsemääräämisoikeus energiasta, metsistä, maasta ja vesistään. Meidän on myös tunnustettava, että maapallon eliitti ja rikkaat Pohjoisen maat kantavat historiallisesti päävastuun ilmastokriisistä. Pohjoisen ja Etelän täytyy voida jakaa maapallon resurssit reilulla tavalla.

Ilmastonmuutos musertaa jo nyt erityisesti naisten, alkuperäiskansojen, pienviljelijöiden, metsistä riippuvaisten, marginalisoitujen yhteisöjen sekä köyhdytettyjen asuinalueiden arkea. Myös he vaativat ilmasto- ja yhteiskunnallista oikeutta. Tämän toimintakutsun laativat ne 21 maan aktivistit ja järjestöt, jotka kohtasivat Kööpenhaminassa 13-14 syyskuuta 2008. Kokouksessa aloitettiin keskustelut mobilisaatiosta kohti Kööpenhaminan YK:n ilmastokonferenssia vuonna 2009.

Marraskuun 30. päivä 2009 on sattumoisin myös Maailman Kauppajärjestön WTO:n kokouksen sulkemisen kymmenvuotispäivä. Seattlen tapahtumat osoittivat globaalisti yhdessä toimivien kansalaisliikkeiden mahtavan voiman.

Kutsumme kaikkia maapallon ihmisiä pureutumaan ilmastonmuutoksen perussyihin ja vastustamaan ilmastonmuutoksesta päävastuussa olevia, niin Kööpenhaminassa kuin muuallakin. Mobilisaatio alkaa nyt ja jatkuu COP15-kokoukseen ja sen yli. Olemme vasta alkuvaiheessa, joten meillä on aikaa päättää yhdessä mobilisaation muodoista sekä miettiä millainen toisenlainen tulevaisuus voi olla. Tule mukaan!

Kannustamme kaikkia liittymään mobilisaatioprosessiin omissa asuinympäristöissään ja yhteisöissään. On aika ottaa valta takaisin omiin käsiimme. Toivo ei ole vain tunnetta, vaan toimintaa.

Tähän käynnissä olevaan, avoimeen prosessiin pääset helpoiten mukaan liittymällä kansainväliselle sähköpostilistalle: climateaction[at]klimax2009[dot]org

Kutsun muut käännökset ja lisätietoa mobilisaatioprosessista: http://risingtide.org.uk/copenhagen

A Call to Climate Action

We stand at a crossroads. The facts are clear. Global climate change, caused by human activities, is happening, threatening the lives and livelihoods of billions of people and the existence of millions of species. Social movements, environmental groups, and scientists from all over the world are calling for urgent and radical action on climate change.

On the 30th of November, 2009 the governments of the world will come to Copenhagen for the fifteenth UN Climate Conference (COP-15). This will be the biggest summit on climate change ever to have taken place. Yet, previous meetings have produced nothing more than business as usual. Jatka lukemista A Call to Climate Action