Aihearkisto: In English

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience – “Activities of the mining company must be stopped for investigating environmental impacts properly!”

In Valkeakoski, Finland, protesters closed the access to the mine by locking themselves on the road on early morning January 2nd 2019. The aim was to stop the preparatory works at the mine. The nonviolent civil disobedience action was organised by Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement and supported by Hyökyaalto network.

Photo: Susanna Myllylä

The protest demanded authorities to halt operations of Dragon Mining in the area until future effects of the mine to groundwater and waterways have been properly investigated. The area is not covered by the municipal water system and thus, the residents are dependent on clean groundwater. Wells running dry and pollution of the waterways have serious concequences to the people’s lives.

Save Kaapelinkulma movement reminds about the initiative to Regional State Administrative Agency (AVI); people in Valkeakoski have required a review to the environmental permission. The initiative demands investigation of groundwater impacts, dust and noise impacts, and the harms of arsenic in stone. The initiative was dismissed by AVI and proceeded to administrative court.

The movement considers discoveries of possible springs significant. The environmental permission of Dragon Mining does not take into account existence of the springs and the company does not have permission to destroy them.

The demonstrators emphasise that if the officials would take seriously the environmental impacts, they would not trust in information about the springs delivered by a company that is known for its environmental offences. Instead officials would stop the activities and organise an independent geologist to study the existence of the springs.

Mining company with a bad reputation

After christmas Dragon Mining created a fuss by suggesting in Hong Kong stock exchange that it can mine the area before the complaints are dealt in the court. According to Save Kaapelinkulma movement, this kind of speech reminds about the ruthless methods and indifference towards environment of the company. The company has been gotten caught for various environmental permission offences and environmental crimes.

Dragon Mining’s mine in Orivesi, Finland, lost its environmental permission in 2015 because of polluting the nearby waterways. However, the company has been able to continue its operations with outdated permission by complaining about the decision to courts. Last summer an illegal rubbish dump was found in the mine and that the dump had been in use for years.

Although actual mining activity has not started yet in Valkeakoski, Dragon Mining has already committed petty crimes. In autumn 2017 it was revealed that the company had cut trees in Kaapelinkulma against its environmental permission. Endangered woodland brown butterfly (Lopinga achine) lives in the area.

Photo: Susanna Myllylä

State mineral strategy governs officials

Save Kaapelinkulma movement considers officials’ activities problematic because business benefits are put before environment and residents. The mineral strategy of Finnish state has set a goal to grow the quantity of mining ores 17-fold during 2000-2020.

The movement wants to raise general concern about the fact that only for 300 kilograms of gold that serves financial speculators, the company and officials are ready to destroy Kaapelinkulma and ruin the groundwater needed by the residents. The demonstrators want to show example how people will organise against extractivist multinational companies if official monitoring and legislation cannot interfere to companies’ questionable activities.

Save Kaapelinkulma movement is comprised of concerned people who want to protect Kaapelinkulma in Valkeakoski from the harmful environmental effects of Dragon Mining’s gold mine.

Hyökyaalto network encourages everyone interested in actions against Dragon Mining to contact Save Kaapelinkulma movement:
kaapelinkulma@riseup.net

Photographs:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Antikapitalistinen blokki ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta #NytOnPakko toimia- Ilmastomarssilla lauantaina 20.10

(In English below)

Tapaaminen klo 14.30 Helsingin yliopiston päärakennuksen portailla Senaatintorin reunassa.

Liity blokkiimme marssimaan kohti ilmasto-oikeudenmukaisuutta!

Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ei voi puhua kapitalismiin sovitettuna, sillä kapitalismi itsessään on oikeudenmukaisuuden vastakohta. Ilmastopolitiikka kapitalismin ehdoilla on yhtä lyhytnäköistä kuin sen logiikka muulloinkin: viljelysmaan varastamista ruoantuotannolta biopolttoaineille, pohjavesiä imeviä puuplantaaseja ja metsähakkuita biotalouden materiaaliksi sekä kaoottisessa tulevaisuudessa aikapommeiksi muuttuvia ydinvoimaloita. Uudet teknologiat vain tehostavat tuotantoa, mutta eivät vähennä kokonaispäästöjä. Markkinamekanismeilla saastuttamisesta voidaan tehdä kalliimpaa, mutta lasku siirrettään helposti muutenkin heikommassa asemassa oleville, sillä pääoma ei anna sakottaa itseään. Valtavirtainen ilmastopolitiikka pyrkii onnistuessaankin vain rajaamaan yksityisautoilun, lentämisen ja lihansyönnin rikkaiden etuoikeuksiksi. Luokkayhteiskunnan entistäkin rumemmalle eriarvoisuudelle annetaan ekologinen oikeutus. Samalla kun miljardit joutuvat entistä enemmän kamppailemaan elämänsä perustarpeista, vaurautensa ihmisten ja ympäristön kustannuksella rakentanut rikkaiden luokka matkustaa lomakohteesta toiseen hurrikaanien tieltä. Tällainen yhteiskunta pysyy koossa vain fasistisella kurilla. Paniikissa ei pidä lähteä lyhytnäköiselle tielle.

Ilmastotoimintaa ei kannata rajata henkilökohtaisiksi elämäntapa- ja kulutusvalinnoiksi tai parlamentaarisen politiikan kanssa neuvotteluksi. Henkilökohtaisilla valinnoilla pystytään hillitsemään päästöjä vain kosmeettisesti ja pahimmillaan yksin kieltäytymyksellisyyteen keskittyminen vie mahdollisuuksia tehokkaammalta toiminnalta. Lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella saatetaan saada aikaan pieniä muutoksia, mutta virallisten instituutioiden tehtävä on turvata nykyistä järjestystä, jossa talouskasvua ja sen vaatimaa luokkayhteiskuntaa ei voi kyseenalaistaa.

Laajennetaan siis mielikuvitusta ja luodaan poliittista toimintaa, joka hylkää nykyiset instituutiot. Ympäri maailmaa lukuisat massa-aktiot ovat viime vuosina estäneet, hidastaneet tai vähintään nostanee poliittiseksi konfliktiksi sekä ilmastolle että lähiympäristölle vahingollisia hankkeita. Esimerkkeinä mm. Saksan Ende Gelände -aktiot, Hambachin protestileiri ruskohiilikaivoksia vastaan sekä La Zadin valtaus, jolla estettiin lentokentän rakennus Ranskassa. Yhdysvalloissa protestileireillä ja blokkauksilla on pysäytetty öljyputkihankkeita ja arktisen öljyn etsimien tehtiin mahdottomaksi, jne. Lista on pitkä, eli toivoa on!

Fossiilikapitalismi taipuu vain pakottamalla lukuisilla eri keinoilla. Pidemmällä tähtäimellä itseorganisoituvan ja horisontaalisen toiminnan on kyettävä luomaan uusia oikeudenmukaisempia ja ekologisesti kestäviä maailmoja. Historia on täynnä joukkovoimalla saavutettuja muutoksia parempaan!

Kannustamme kaikkia jaksavia tuomaan kylttejä ja bannereita. Ilmastomarssille ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

Järjestää Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

——————————-

Anti-capitalist bloc for climate justice on the climate march on Saturday 20th of October

Meeting at 14:30 at the stairs of the main building of the University of Helsinki, toward the Senate square

We cannot talk about climate justice applied to capitalism, because capitalism in itself is the opposite of justice. Climate politics on capitalism’s terms is as short-sighted an endeavour as capitalism itself: taking arable land out of food production and devoting it to biofuels, creating vast tree plantations that only suck up the groundwater, felling forests to serve as materials for the bioeconomy, and building nuclear power plants which will turn into time bombs in the chaotic future. New technologies only boost production, but don’t reduce the overall emissions. We can make polluting more expensive through market mechanisms, but the bill is already easily handed off to the ones in weaker positions, because capital doesn’t let itself be fined. Even at its most successful, mainstream climate politics confine themselves to limiting privileges like driving, flying and meat-eating to the rich. We are giving an ecological justification to the inequality of our class society that is even uglier than before. At the same time as billions need to struggle even more than before to meet their basic needs, the rich class, who has built their wealth to the detriment of the people, the environment and the climate, travels from one resort to another, out of the way of the hurricanes. This kind of society can only be held together by fascist discipline. We shouldn’t go down a short-sighted path out of panic.

It doesn’t make sense to limit climate action to just personal lifestyle and consumer choices or negotiation with parliamentary politics. With individual choices we can limit emissions only superficially and at its worst it hinders more effective actions. With legislation we can achieve small changes, but the job of official institutions is to secure the current order which cannot question economical growth and class society.

Let’s broaden our imagination and create political activity which rejects the current institutions. In recent years, numerous mass actions around the world have prevented, slowed down or at least raised as a political conflict projects that are harmful to theclimate and the local environment. For example, the Ende Gelände actions and the protest camp of Hambach against the brown coal mining in Germany, or the ZAD occupation which prevented the building of an airport in France. In the United States oil pipeline projects have been stopped with protest camps and blockades, the search for arctic oil was made impossible, etc. The list is long, so we still have hope! Fossil capitalism bends only when forced to do so through many different means, and in the long term self-organized and horizontal action needs to be able to create new worlds which are more just and ecologically sustainable. History is full of progress gained through working together!

Bring your banners, etc!
The organizers of the Climate march asks people to NOT bring party political signs.

Organizers: Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

Call for solidarity for hungerstrikers in Pyhäjoki, Finland!

Call for solidarity

Anti-nuclear struggle continues in Pyhäjoki, Finland. The Hanhikivi anti-nuclear camp was almost evicted last week, 15th of September, but the cops left one person in a tree hut. Some people started a new camp just next to the construction site, in a cottage which had been a second base of the camp until now. Isolating the person in a tree led to hunger strike of 5 people.

Nuclear power company Fennovoima doesn’t allow activists to bring vital supplies to the person in the tree. He has been out of food since saturday 19th of September. In this situation he started a hunger strike demanding to get food, more warm clothes and other needed supplies Monday 21th. Four more people started a solidarity hunger strike with the same demands. Three of the support strikers are camping next to the Fennovoima office in Pyhäjoki centrum and one in Helsinki.

The order to deny all entry to the area is given by the Fennovoima’s construction manager Jouni Sipiläinen and the Oulu police head is loyal to their friend, despite the fact, that actually there doesn’t exist legal prohibition of trespassing at the area yet.

We, supporters of the hungerstrikers are really concerned especially about the condition of the person protesting in a treehut. The person has stayed there one week. The weather is cold, rainy and windy, situation in the area is very stressful because of big amount of private security guards, who don’t let supporters inside the area. Situation of the protester is hard.

We strongly ask you for solidarity actions and sharing of information! For example your local Finnish Embassy and Russian Embassy would be a good place to do protest and actions. Fennovoima company is partly owned by Finland state. Fennovoima has made plant supplier contracts with Rusatom Overseas, which is a subsidiary of the Russian State Atomic Energy Corporation Rosatom.

Hyökyaalto-network
Email: hyokyaalto [at] riseup.net
Camp phone: +358 465 98 1080
www.hyokyaalto.net

Anti-nuclear struggle continues in Pyhäjoki, Finland: More than one week in a tree – 5 people in a hunger strike

Puumaja

The Hanhikivi anti-nuclear camp was almost evicted last week, 15th of September. But the cops left one person in a tree hut and some people started a new camp just next to the construction site, in a cottage which had been a second base of the camp until now. Isolating the person in a tree led to 5 peoples hunger strike.

Thuesday 15th of September, at midday, 16 police patrols, border control with a helicopter and g4s security attacked the camp. At the moment there where just few people in the camp climbed up in two tripods and in two tree huts. Soon a bulldozer and an excavator demolished the entrance of the camp. The first tripod was taken down by pulling the legs while there was a person sitting on it, with the bigger one the cops first cut it’s legs using chainsaw. One tree hut was unreachable for the cops, and at the moment, one week later, there is still a person up in a tree.

The nuckear power plant company Fennovoima doesn’t allow people to bring vital supplies to the person in a tree. He has been out of food since Saturday 19th of September. In this situation he started a hunger strike demanding to get food, more warm clothes and other needed supplies. On Monday 21th, four more people started a support hunger strike with the same demands. Three of the support strikers are camping next to the Fennovoima office in Pyhäjoki centrum and one of them is currently in Helsinki.

The order to deny all entry the to area is given by the Fennovoimas’ construction manager Jouni Sipiläinen. Oulu police head is loyal to their friend, despite the fact, that actually there doesn’t exist legal prohibition of trespassing at the area yet.

The camp was started 21th of April, so it got 5 months just yesterday. Originally Fennovoima demanded that the area should be empty in the end of May, as it wanted to start massive operations in the beginning of June, but the eviction happened only 3 and half month later. The camp managed to delay and mess the plans of the construction site for the whole summer. In July the cops announced that around 100 “crimes” (including blocking and all kind of little disturbing of the works, specially against the fence under construction) were made during the protest.

Last two weeks of the camp people had to row a boat to get in the camp, as the fence got finally ready and the gate was closed. It’s evident that the company has their reasons to do everything to get rid of the protesters, even if it still hadn’t legal means to do so.

All the cottages are still not owned by the company, even if Fennovoima finally last week managed to buy the land it needs, after the eviction. According finnish nuclear act they actually should had had all the land under control 6 years ago, when they left the application for the government.
But, big companies do what they want, this doesn’t really surprise anyone.

There are still multiple problems related to the project, including the fact that there are several shareholders who are trying to get rid of their shares. Next summer Fennovoima has to have reliable report of long term nuclear waste disposal, which will require lot of imagination. Support of nuclear power and Fennovoima are decreasing all the time. And we have no clue what kind of political and economical turbulences we might meet in the Finnish or Russian near future, so this story is not in the end yet.

You are still welcome to join the struggle, in one way or another!

Hyökyaalto-network
Email: hyokyaalto [at] riseup.net
Camp phone: +358 465 98 1080
www.hyokyaalto.net

Hunger strike

Solidarity action in Poland / Solidaarisuusaktio Puolassa

English below: please scroll.

Puukiipijät Suomen suurlähetystöllä

Varsovassa kiipeilijät ovat tänään asettuneet kahteen puuhun paikallisen Suomen suurlähetystön edustalla ja levittäneet Hanhikiven nälkälakkolaiselle solidaarisuusterveiset lähettävän sekä Fennovoiman Putin-sähköprojektia kritisoivan viestin.

Toivomme lämpimästi vastaanottavamme valokuvamateriaalia mahdollisimman pian. Sillä välin kiitämme lämpimästi tuen osoituksesta.

Trees occupied in solidarity

Today we received news of climbers occupying two trees in Warsaw, Poland, right infront of the Finnish embassy. Climbers dropped a banner in solidarity to hunger-striking enviromental activist at Hanhikivi camp in Pyhäjoki and expressed their deep critics towards energy company Fennovoima-Rosatom run nuclear power plant plan in Pyhäjoki, Finland.

We hope to receive publisheable photographs of mentioned act of solidarity. Meanwhile we just express our than you’s: “Injustice anywhere is a threat to justice everywhere!”

Torstai 2.7: Pinkki blokki ydinvoimaa vastaan, rauhan puolesta

[english below]

Kuvia tulossa! Pictures forthcoming!

Ydinvoimatuotannolla on aina ollut myös kytköksiä militaristisiin tarkoituksiin. Nyt, kun Rosatom on mukana tämä yhteys on vielä suorempi, sillä yhtiön toinen merkittävä toimiala on ydinasetutanto.

Kolme naista päätti järjestää mielenilmauksen rauhan puolesta ja ydinvoimaa vastaan. He sulkivat tien Fennovoimalta ja sen liittolaisilta asettumalla maahan makaamaan yläruumis paljaana ja pinkiksi maalattuina. Käsissä, kasvoilla ja selässä oli myös veren punaisia jälkiä. Pinkki väri symboloi rauhaa. Maatessaan he lauloivat rauhan lauluja.

Poliisi auto saapui harmillisen pian. Toisin kuin mielenosoittajat ajattelivat, ilmeisesti Suomessa myös miespuolisilla poliiseilla on oikeus koskea puolialastomaan naisen ruumiiseen. He eivät vaivautuneet kutsumaan paikalle naispoliiseja. Vaikka tilanne oli melko pian ohi, oli se vaikuttava performanssi.

Jatka lukemista Torstai 2.7: Pinkki blokki ydinvoimaa vastaan, rauhan puolesta

Camp report, letter of support, and other articles in russian

Better Energy camp’s lecturer Andrey Ozharovsky wrote a report from the camp, and russian environmental groups and individuals from 12 cities published a letter of support. The camp report was also republished by russian news agency Rosbalt.

We’ve now republished the camp report and some other articles in russian – find them under Other languages : По-русски.
We also uploaded a copy of the letter of support.

“ Russian environmental organizations and groups support the protests of Finnish NGOs and activists against a nuclear power plant construction in Hanhikivi. We believe, that all the nuclear power plants shall be decommissioned, following the examples of Italy, Lithuania and German nuclear phase-out policy. We think, that it is irresponsible to continue production of radioactive waste mountains and nuclear threats for future generations. There are feasible alternatives for nuclear energy: energy saving and renewable sources of energy. We hope, both Russia and Finland should collaborate in these sustainable industries and stop the dangerous, unsustainable and irresponsible reactor export project from Russia to Finland. ”

Jatka lukemista Camp report, letter of support, and other articles in russian

CALLOUT: July approaches, the eviction threat grows – get yourself to Hanhikivi post-haste!

[suomi]

kutsu

Fennovoima-Rosatom’s nuclear power project is now at a critical point. Fennovoima is supposed to hand over the keys – symbolical and concretical – to Rosatom on the 1st of July. However, Rosatom wants – as agreed – the area without troublesome extra attachments.

Requirements for a police-assisted eviction are however not quite ready yet. Jatka lukemista CALLOUT: July approaches, the eviction threat grows – get yourself to Hanhikivi post-haste!

We are still here – the protest camp stays, Fennovoima fails!

For two weeks the Hyökyaalto -network (Rising Tide Finland, that is) and Friends of the Earth -NGO kept up an excessively active period of themed and program filled protest camping at Pyhäjoki protest camp site. This workshop- and direct action filled period ended on 21st of June, but as Fennovoima still continues to destroy the Hanhikivi peninsula’s nature, the struggle continues – now more fierce than ever and perhaps even more needed than before!

To emphasize the fact that the protest camp is moving nowhere and enviromental activist engaged into this struggle are as determined as ever, the protesters connected to the cause blocked a digger working at the construction site, on location that’s working to erect the fence that aims to close the entire power plant area from any parts of wider audiences. After approximately one hour of blocking one activist was removed from the machine by the law enforcement and taken into custody.
Jatka lukemista We are still here – the protest camp stays, Fennovoima fails!

Dance down Fennovoima! Antinuclear dance event at Hanhikivi 31th of May

[suomeksi|svenska]

At Hanhikivi Cape, Pyhäjoki, on 31st of May, starting at 15 o’clock.

Fennovoima’s megalomanic dream about a new nuclear power plant can still be stopped! This however requires determined, quick and extensive activity. Since 21 April, protest camping and delaying of the work has been going on in Hanhikivi, but also your help is needed!

So far access to Hanhikivi is free for all, but from 1th of June Fennovoima intends to take over the area using a questionable preliminary expropriation permit, even though it will take several months before the expropriation becomes legally final. For this project a law was made that also in the future allows companies to compulsorily expropriate and seize land. It’s our responsibility to stop this autocracy before it starts!

We invite everyone that opposes the nuclear project to Hanhikivi cape in the end of May. Let’s dance, celebrate and gather strength by the sea, so we have the energy to continue with the resistance!

Don’t let the corporate dystopia become reality! Let’s show that a private company can’t force landowners from their land for profit, even if the government allows it.

Remember that Fennovoima still hasn’t enough Finnish/EU-based ownership – 60 % is the demand set by the government. Let’s make sure that nobody wants to have anything to do with Fennovoima’s and Rosatom’s foolishness. Their last day to apply their building permit is the 30th of June – by then the ownership base must be secured.

Join us NOW to put a stop to the nuclear power madness and corporate autocracy!

What I can do:
– Come to the camp at Hanhikivi cape, celebrate and protest in the end of May
– Come to camp now!
– Come to the camp June 8th–21st, when there will also be seminars and workshops in Pyhäjoki.
– Write about the issue and spread the word! Please share this message too.
– Provide financial support.
– Arrange activities in your own locality.

Read more at http://hyokyaalto.net

Get in touch if you have ideas for the dance event!
fenstop AT riseup.net
Tel: +358 46 628 6768