Aihearkisto: Kaivokset

Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelutöitä estetään Valkeakoskella – “Kaivoslain nojalla räjäytystöitä ei voi tehdä, kun alueella oleskelee ulkopuolisia”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat aloittivat mielenosoituksen varhain aamulla kaivosalueella, jolla yhtiön on tarkoitus jatkaa viime viikolla käynnistyneitä räjäytystöitä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenosoittajat korostavat, että kaivoslain kaivosturvallisuutta käsittelevien kohtien nojalla yhtiö ei voi tehdä räjäytyksiä, kun alueella kulkee ja oleskelee ihmisiä. Mielenosoittajat ovat nyt estäneet työt menemällä kaivoalueelle.

Viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole tähän mennessä vastannut Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen vaatimuksiin keskeyttää kaivosyhtiön toiminta ja käynnistää kunnollinen selvitys kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Valkeakosken mielensoittajat kritisoivat viranomaisia kaivosyhtiön etujen asettamisesta paikallisyhteisön perusteltujen huolien edelle. Tästä he pitävät viimeisimpänä esimerkkinä vesilupavaatimuksen hylkäämistä Pirkanmaan ELY-keskuksessa muotoseikkoihin vedoten. ELY-keskus nojaa ratkaisuissaan yhtiön itsensä toimittamiin tietoihin kaivoksen vaikutuksista pohjavesiin ja vesistöihin.

Kaivoksen vastustajat järjestäytyvät Pirkanmaalla

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla Kaapelinkulman kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike on myös järjestänyt Valkeakoskella suosiota keränneen mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden kaivoksen ongelmista. Liikkeen toiminta on laajentunut myös Tampereelle, jossa on jo järjestetty yksi tiedotustapahtuma.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Tule tekemään protestileiriä Dragon Miningin kultakaivosta vastaan!

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on rakentamassa protestileiriä Valkeakoskelle, Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoksen välittömään läheisyyteen.

Hong Kongin pörssiin listattu kaivosyhtiö Dragon Mining on juuri nyt alkuvuodesta 2019 aloittamassa kultakaivoksen avaamista Kaapelinkulmalle, Valkeakoskelle. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on huolissaan kaivoksen toiminnan aloittamisen nopeista ja peruuttamattomista vaikutuksista Kaapelinkulman luontoon. Dragon Mining ei ole aiemmassa toiminnassaan kunnostautunut ympäristöasioiden hoitamisessa: Esimerkiksi Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella. (Katso myös kutsun lopusta ”Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa”.)

Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla. Leirin tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä ihmisiä läheltä ja kaukaa puolustamaan Kaapelinkulman luontoa ja paikallista kyläyhteisöä ja vastustamaan Dragon miningin toimintaa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on poliittisesti riippumaton. Liikkeellä ei ole johtajia, vaan asioista päätetään yhdessä. Liike ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tahojen kanssa, eikä suvaitse etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai uskontoon perustuvaa syrjintää.

Leiri sijaitsee metsässä, n. 9 kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Leirissä asutaan isossa teltassa, mutta voit tuoda myös omasi. Tällä hetkellä rakennamme leiriä yhdessä naapuston kanssa, työn alla on leirikeittiötä ja muuta infrastruktuuria. Otathan lämpimiä ja vedenpitäviä vaatteita ja kengät/saappaat, makuupussin ja retkipatjan, ruokailuvälineet ja otsalampun. Varauduthan osallistumaan noin 5-10 eurolla/päivä ruokaan ja muihin kuluihin (wc-paperi, bensakulut, jne.).

Tule vierailemaan tai jää pidemmäksi aikaa!

Ilmoitathan tulostasi: kaapelinkulma@riseup.net Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

***

Kaapelinkulman kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken taajamasta linnuntietä n. 4 km.
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat, toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja -tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000 tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5km päässä olevaan Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue n. 3km päässä
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 2011, tarkistettu 2015 – Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience – “Activities of the mining company must be stopped for investigating environmental impacts properly!”

In Valkeakoski, Finland, protesters closed the access to the mine by locking themselves on the road on early morning January 2nd 2019. The aim was to stop the preparatory works at the mine. The nonviolent civil disobedience action was organised by Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement and supported by Hyökyaalto network.

Photo: Susanna Myllylä

The protest demanded authorities to halt operations of Dragon Mining in the area until future effects of the mine to groundwater and waterways have been properly investigated. The area is not covered by the municipal water system and thus, the residents are dependent on clean groundwater. Wells running dry and pollution of the waterways have serious concequences to the people’s lives.

Save Kaapelinkulma movement reminds about the initiative to Regional State Administrative Agency (AVI); people in Valkeakoski have required a review to the environmental permission. The initiative demands investigation of groundwater impacts, dust and noise impacts, and the harms of arsenic in stone. The initiative was dismissed by AVI and proceeded to administrative court.

The movement considers discoveries of possible springs significant. The environmental permission of Dragon Mining does not take into account existence of the springs and the company does not have permission to destroy them.

The demonstrators emphasise that if the officials would take seriously the environmental impacts, they would not trust in information about the springs delivered by a company that is known for its environmental offences. Instead officials would stop the activities and organise an independent geologist to study the existence of the springs.

Mining company with a bad reputation

After christmas Dragon Mining created a fuss by suggesting in Hong Kong stock exchange that it can mine the area before the complaints are dealt in the court. According to Save Kaapelinkulma movement, this kind of speech reminds about the ruthless methods and indifference towards environment of the company. The company has been gotten caught for various environmental permission offences and environmental crimes.

Dragon Mining’s mine in Orivesi, Finland, lost its environmental permission in 2015 because of polluting the nearby waterways. However, the company has been able to continue its operations with outdated permission by complaining about the decision to courts. Last summer an illegal rubbish dump was found in the mine and that the dump had been in use for years.

Although actual mining activity has not started yet in Valkeakoski, Dragon Mining has already committed petty crimes. In autumn 2017 it was revealed that the company had cut trees in Kaapelinkulma against its environmental permission. Endangered woodland brown butterfly (Lopinga achine) lives in the area.

Photo: Susanna Myllylä

State mineral strategy governs officials

Save Kaapelinkulma movement considers officials’ activities problematic because business benefits are put before environment and residents. The mineral strategy of Finnish state has set a goal to grow the quantity of mining ores 17-fold during 2000-2020.

The movement wants to raise general concern about the fact that only for 300 kilograms of gold that serves financial speculators, the company and officials are ready to destroy Kaapelinkulma and ruin the groundwater needed by the residents. The demonstrators want to show example how people will organise against extractivist multinational companies if official monitoring and legislation cannot interfere to companies’ questionable activities.

Save Kaapelinkulma movement is comprised of concerned people who want to protect Kaapelinkulma in Valkeakoski from the harmful environmental effects of Dragon Mining’s gold mine.

Hyökyaalto network encourages everyone interested in actions against Dragon Mining to contact Save Kaapelinkulma movement:
kaapelinkulma@riseup.net

Photographs:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!”

Valkeakoskella Kaapelinkulman kultakaivoksen vastustajat ovat sulkeneet pääsyn kaivokselle lukittautumalla sinne johtavalle tielle. Mielenosoittajien tavoitteena on estää valmistelevat työt kaivoksella. Väkivallattoman kansalaistottelemattomuustempauksen järjestäjänä on
vuodenvaihteessa perustettu Pelastetaan Kaapelinkulma liike ja sitä tukeva Hyökyaalto-toimintaverkosto.

Kuva: Susanna Myllylä

Mielenosoitus vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan alueella, kunnes kultakaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin on selvitetty kunnolla. Koska alue ei ole vesihuollon piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä, kaivojen kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset ihmisten elämään.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike muistuttaa valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Liike pitää myös merkittävänä havaintoja alueella mahdollisesti olevista lähteistä. Dragon Miningin ympäristölupa ei huomioi lähteiden olemassaoloa eikä niiden hävittämiseen ole myönnetty lupaa.

Mielenosoittajat korostavat, että mikäli viranomaiset ottaisivat ympäristövaikutukset vakavasti, ne eivät luottaisi rikkeistään tunnetun kaivosyhtiön tuottamaan tietoon lähteistä, vaan keskeyttäisivät kaivostoiminnan ja selvittäisivät riippumattoman geologin avulla niiden olemassaolon.

Pahamaineinen kaivosyhtiö

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mukaan Dragon Miningin kohua herättänyt puhe Hong Kongin pörssissä muistuttaa yhtiön häikäilemättömistä toimintatavoista ja välinpitämättömyydestä ympäristöstä. Yhtiö on jäänyt kiinni lukuisista ympäristöluvan rikkomisista ja luonnonsuojelurikoksista.

Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella.

Kuva: Susanna Myllylä

Valtion mineraalistrategia ohjaa viranomaisia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää viranomaisten toiminnassa ongelmana sitä, että elinkeinoelämän edut ajavat ympäristön ja asukkaiden etujen edelle. Suomen valtion mineraalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kaivannaisteollisuuden louhintamäärien 17-kertaistaminen vuosien 2000–2020 välisenä aikana.

Liike pitää huolestuttavana, että lähinnä finanssikeinottelijoiden tarpeita palvelevan 300 kilon kultamäärän takia ollaan valmiita turmelemaan Kaapelinkulma ja pilaamaan asukkaiden tarvitsemat pohjavedet. Mielenosoittajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa, että jos viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö ei pysty puuttumaan suuryhtiöiden toimintaan, ihmiset kyllä organisoituvat järjestämään omaehtoista toimintaa niitä vastaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike koostuu huolestuneista ihmisistä, jotka haluavat suojella Valkeakosken Kaapelinkulmaa Dragon Miningin kultakaivoksen haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

Kuva: Susanna Myllylä

Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken keskustasta n. 4 km,
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin
varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat,
toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja
-tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan
rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000
tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin
asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5 km päässä olevaan
Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Välittömässä läheisyydessä Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen
esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi läheisen
Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia
kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan
2011, tarkistettu 2015
– Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle
Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Hyökyaalto kannustaa kaikkia toiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeeseen:
kaapelinkulma@riseup.net

Kuvia:
kaapelinkulma_2019-01-02_11

Lisäluettavaa:

Ulkomainen kaivosyhtiö leveili Hongkongin pörssissä: Tyhjennämme
Valkeakosken kaivoksen, ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä
valitukset 26.12.2018
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

“Kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön” – Lähiasukkaat vaativat
muutoksia poikkeuksellisella hakemuksella 5.7.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9704827

Aluehallintoviraston päätös koskien aloitetta Kaapelinkulman
kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi ja
muuttamiseksi 7.11.2017
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=3706618

Suomessa kultaa kaivava australialainen Dragon Mining aikoo valittaa
ympäristöluvan epäämisestä – valmistelee uutta kaivosta Valkeakoskelle
13.6.2018 https://www.aamulehti.fi/a/201011950

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaapelinkulman kultakaivoksen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=1993661

Kultakaivoksen rakennustyöt etenevät Valkeakoskella – tavoitteena on
saada 20 maitopurkillista kultaa kahdessa vuodessa 27.6.2018
https://www.aamulehti.fi/a/201035102

Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Jäsenet

Kaivosyhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Orivedellä
11.10.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10452132

Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä,
vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset,
joita voidaan käsitellä vielä pitkään 26.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10272595

Kiista Oriveden kultakaivoksesta jatkuu – kaivosyhtiö hakee valituslupaa
korkeimmasta hallinto-oikeudesta 13.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10251919

Poliisi epäilee luonnonsuojelurikosta Valkeakosken tulevan
kultakaivoksen alueella 10.10.2017 https://yle.fi/uutiset/3-9874478

Från Pyhäjoki till Hambach: världsomspännande solidaritet i motståndet mot den kapitalistiska miljöförstörelsen

[english|suomi]

hambachsoli-520-2

Runtom i världen upplever vi en pågående förstörelse av naturen i kapitalismens namn. Samtidigt har motståndsrörelsen gått upp till kamp och tagit ansvar för att försvara vår livsviktiga natur och dess mångfald.

I åratal har motståndsrörelsen försvarat en urskog i Hambach, Tyskland, mot RWE:s planer att anlägga en kolgruva på området. Där har kampen varit framgångsrik. I Finland pågår just nu en liknande kamp för allas gemensamma väl. Ett naturskönt skogsområde vid Bottenvikskusten i nordvästra Finland har skoningslöst huggits ner. De ansvarslösa kapitalisternas dröm är att bygga ett kärnkraftverk.

Vi som deltagit i motståndsrörelsen i Pyhäjoki, Finland, har tyvärr fått bevittna hur många sällsynta djurarters boområde sorglöst har förstörts. Nu är vi här för att försvara de sista oförstörda revirområdena så länge som det behövs. Vi tänker inte låta ett kärnkraftverk hota strandområdet. Och vi viker oss absolut inte inför girigheten i vårt försvar av ett unikt artbestånd och dess rättmätiga levnadsplats. Vi kämpar mot skövlingen av skogen, för ett rent kustområde och för livet i skogen och havet, samt för att trygga en renare framtid för de lokala invånarna.

Med dessa ord och gärningar vill vi visa vår solidaritet till våra gelikar i Hambach, som just nu kämpar mot våldsmaskineriets avhysningsförsök medan de försvarar våra gemensamma skogar mot kapitalisternas förödande framfart.

hambachsoli-520-1

From Pyhäjoki to Hambach, solidarity in resistance against capitalistic destruction!

[suomeksi alempana|svenska]

hambachsoli-520-2

All around the world we are experiencing the destruction of nature in the name of capitalism. And all around the world we witness how the resistance against greedy elites is rising to defend our vital natural environments and wildlife.

Since years an ancient forest in Hambach, Germany is being occupied by the resistance movement to stop coal mining and the destruction of the forest. The resistance has won many battles there. Now in finland a similar struggle is occurring. A lovely forest on the northwest coast has been cut down, on the Hanhikivi cape in Pyhäjoki. The goal of the irresponsible capitalists: building a nuclear power plant.

Jatka lukemista From Pyhäjoki to Hambach, solidarity in resistance against capitalistic destruction!

Heavy Metal -mineraalivettä tarjoiltiin Tampereen yliopistolla

haevemetal 1
Tampereen yliopiston Tamyn ympäristöpäivillä esiteltiin 19.11. uusi mineraalivesi nimeltä Heavy Metal. Tuote herätti heti huomattavaa kiinnostusta.

Se tulee suoraan Tampereen lähiseudulta Orivedeltä Dragon Mining Oy:n kultakaivoksen viereisestä Ala-Jalkajärvestä. Vesi on hapanta, sisältää runsaasti metalleja, kuten kadmiumia, alumiinia ja sinkkiä. Lisäksi järven sedimenteistä on tavattu normaalia suuremmat pitoisuudet uraania. Täydellisen hygienian turvaamiseksi järvestä on kemiallisesti poistettu kaikki kalat.

heavy metal2

Kolme vuotta Fukushiman ydinvoimaonnettomuudesta: Ros-voimaa? Ei kiitos!

Fukushiman yhä jatkuvan katastrofin kolmantena vuosipäivänä ydinvoimahankkeet kompuroivat omaan mahdottomuuteensa. Suomen hallitus ja Venäjän valtion Rosatom yrittävät kuitenkin varmistaa, että Suomi pysyisi jatkossakin energiantuotannon takapajulana.

Mielenosoituksessa muistamme Fukushiman onnettomuutta ja viemme terveisiä Työ- ja Elinkeinoministeriölle sekä ydinvoima- ja uraaniteollisuuden rahoittajille: Pyhäjoen voimalahanke on pysäytettävä ja nykyiset ydinvoimalat ajettava hallitusti alas. Olkiluodon kolmannesta reaktorista syntynyt miljardien sekoilu jääköön viimeiseksi yritykseksi rakentaa ydinvoimaa, jonka jätteet aiheuttavat ongelmia vielä lukuisien sukupolvien elinaikana.

Kokoonnumme Kolmen sepän patsaalla klo 16:30, kulkue lähtee klo 17:00.

Tuo halutessasi mukana kynttilöitä lasipurkeissa ja kylttejä tai banderolleja. Myös puheet ja esitykset ovat tervetulleita.

Mielenosoituksen järjestävät
Naiset Rauhan Puolesta ja Toimintaa Uraaniteollisuutta Vastaan (TURVA)
Mukana myös Rhythms of Resistance Helsinki.

www.naisetrauhanpuolesta.org
turvaverkosto.wordpress.com