Aihearkisto: Strategia, pohdinnat

Valikoima kiinnostavimpia uusia tekstejä, aiheena mm. kansainvälisen ilmastoliikkeen taktiikat.

Running to Catch a Bus to the Apocalypse

Kirjoitus julkaistu Climate Voices -blogissa.

by Orin Langelle Global Justice Ecology Project’s Co-Director and Strategist

Not just once but twice.  Two times I had to run to catch the bus that was going from the Hotel Zone in Cancún to the Cancún Messe.  From the Messe one had to take a shuttle to get into the main buildings of the Moon Palace where the UN climate talks were being held or to get to the media center.  The UN made it quite hard to get to the Moon Palace from the Hotel Zone or downtown, so missing a bus was a big deal time-wise.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Ilmasto-opintopiiri aloittaa Helsingissä

Uudessa opintopiirissä tutustutaan ilmastopolitiikkaan kriittisellä mielellä ja vaihtoehtoja etsien.

Mikä päästökaupassa mättää? Mikä REDD? Eikö “vihreä kapitalismi” ole parempi kuin “fossiilikapitalismi”? Miksi etelän maat “pilasivat” ilmastoneuvottelut? Mikä Cochabamba?

Aloitamme helppolukuisilla suomenkielisillä artikkeleilla. Ensimmäisen kerran kokoonnumme keskiviikkona 27.10 klo 18.00. Uuden ylioppilastalon Flora-salissa (Mannerheinintie 5b, 3.krs.) Jatka lukemista Ilmasto-opintopiiri aloittaa Helsingissä

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Uusi julkaisu Rising Tidelta

COP-15-neuvottelujen jälkipuinneissa on tullut selväksi, että isot ngo:t, hallitukset ja markkinapohjaiset ratkaisut eivät pysty tuomaan toimivia ratkaisuja ilmastokriisiin. USA:n Rising Tiden julkaisu kritisoi aikansa eläneeksi mallia, jota noudattavat  valtavirta-NGO:t ovat oppineet toimimaan liiankin hyvin suuryritysten ja poliittisen johdon ehdoilla. Lehtinen tarkastelee, miten “vihreä” kapitalismi, parlamentarismi ja markkinamekanismit muodostavat ratkaisujen sijaan yhden suurimmista esteistä kasvamassa olevalle ilmastoliikkeelle.

The Climate Movement is Dead: Long Live the Climate Movement – lehtisen voi ladata täältä.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Nopea yhteiskunnallinen muutos ja ilmastokatastrofin välttäminen

Olli Tammilehto

Ihmiset ja suurin osa muista lajeista ovat suuressa vaarassa. Olemme maailmanlaajuisen ilmastokatastrofin kynnyksellä. Ihmiskunnalla on vain vähän aikaa muuttaa aineenvaihduntaansa muun luonnon kanssa. Monien johtavien ilmastotutkijoiden mukaan kasvihuonekaasupäästöjä on vähennettävä hyvin nopeasti, jottei itse itseään ruokkiva ilmastomuutos käynnisty. Ilmastokatastrofin lopputuloksena miljardit ihmiset kuolisivat, vähintään puolet eliölajeista häviäisi ja suuri osa planeetasta muuttuisi asuinkelvottomaksi. Teknisistä ja poliittisista syistä pelkästään teknologisilla muutoksilla ei ole mahdollista vähentää päästöjä kyllin nopeasti. Tarvitaan myös nopeita muutoksia valtasuhteissa ja muissa yhteiskunnallisissa rakenteissa. Tämä artikkeli pyrkii osoittamaan, että sellainen muutos on mahdollisuuksien rajoissa. Perusteluina käytetään analogisia historiallisia kokemuksia, nykyisen yhteiskunnallisen todellisuuden luonnetta, ihmisten subjektiviteetin rakennetta ja tyytymättömyyden luomiseen perustuvaa kulutusta. Jatka lukemista Nopea yhteiskunnallinen muutos ja ilmastokatastrofin välttäminen

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

TRE: Ilmastokriisistä ilmastoturvaan -kurssi ja keskustelukerho

Pispalan kirjastolla Torstai-iltaisin 5.11. – 3.12 klo 18-20.30

Muiden kiireiden takia ilmastokurssin tiedotus on jäänyt retuperälle ja väki ollut vähäistä. Nyt yritetään toisen kerran lyhennettynä versiona:

lmastokriisistä ilmastoturvaan -kurssi ja keskustelukerho järjestetään Pispalan kirjastolla Torstai-iltaisin 5.11. – 3.12 klo 18-20.30. Kurssilla ilmastonmuutosta lähestytään ekoanarkistisesta näkökulmasta, keskusteluissa tietenkin sana on vapaa.

Jatka lukemista TRE: Ilmastokriisistä ilmastoturvaan -kurssi ja keskustelukerho

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Lehtinen valheellisista ilmastoratkaisuista

Vielä muutama vuosi sitten ilmastonmuutos ei useimpien suuryritysten mukaan ollut mikään ongelma. Mutta nyt, kun sen vaikutuksia on mahdotonta kiistää, monet näistä samoista firmoista julistavat kilpaa olevansa ratkaisijoiden etujoukoissa. Pyrkiessään epätoivoisesti välttämään lainsäädäntöä joka voisi vahingoittaa heidän voittojaan, yritykset ovat tuoneet esiin huiman valikoiman valheellisia ratkaisuja, pikaparannuksia, jotka ylläpitävät yhteiskunnan epätasa-arvoisuutta ja takaavat yhtiöille mehevät voitot. Lähemmin tarkasteltuna monet näistä teknologioista ja käytännöistä ovat vain vaarallisia sivupolkuja, jotka vievät meitä kauemmas elinkelpoisen ja oikeudenmukaisen maailman tavoitteesta ja hämärtävät ilmastokriisin perimmäisiä syitä.

Pohjois-Amerikan Rising Tide on julkaissut pamfletin, jonka käsittelyssä ovat puhdas hiilivoima, agropolttoaineet, hiilidioksidin anekauppa, tekniset pelastukset ja muut epäratkaisut. Opuksen voi tilata ilmaiseksi osoitteesta FalseSolutions-AT-RisingTideNorthAmerica-DOT-org, tai ladata suoraan täältä.

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

20 teesiä vihreää kapitalismia vastaan

Ei valheellisia ratkaisuja! Ilmasto-oikeudenmukaisuus nyt!

1. Maailman talouskriisi merkitsee kapitalismin uusliberalistisen vaiheen loppua. “Business as usual” (finansialisaatio, sääntelyn poistaminen, yksityistäminen…) ei enää ole vaihtoehto: hallitusten ja yritysten on pakko löytää uusia pääoman kerryttämisen tiloja ja poliittisen sääntelyn keinoja, jos kapitalismin halutaan säilyvän.
Jatka lukemista 20 teesiä vihreää kapitalismia vastaan

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Are We Anywhere? Carbon, Capital and COP-15

Tämä Pascal Stevenin teksti on julkaistu alunperin SHIFT-lehdessä nro 5.

Everything is rational in capitalism, except capital or capitalism itself …the system is demented, yet it works very well at the same time”.
(Felix Guattarri, 1995)

“We mean business when we talk about climate change”.
(Jose Manuel Barroso, European commission president)

One of the biggest political spectacles of the coming year will be held in Copenhagen, (COP-15) in December. There, delegates from 170 countries, corporate lobbyists and NGO representatives will come together under the banner of the United Nations framework convention on climate change (UNFCC) in an attempt to solve the problem of climate change via the implementation of a global, market based, carbon cap and trade scheme. The deal brokered here will replace the Kyoto treaty which will expire in 2012. The COP-15 will be a core global governance mechanism through which climate change mitigation will be implemented. The deal that emerges from this has the potential to affect the entire socio-ecological field.
Jatka lukemista Are We Anywhere? Carbon, Capital and COP-15

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Ilmastokriisi ja kapitalismin syrjäyttäminenTämä kirjoitus on julkaistu alun perin Voiman nettisivuilla

Tadzio Müllerin teksti “Liike on kuollut, eläköön liike!” julkaistiin Voimassa 9/08 ja luimme sitä suurella mielenkiinnolla. Miksi ilmastonmuutoksen vastaisen liikkeen on oltava myös kapitalismin vastainen ja mitä se tarkoittaisi?

Ilmastonmuutoksen uhka näyttää päivä päivältä synkemmältä. Ihmiset menevät kaduille ja sanovat, että ilmastokysymys pitäisi ottaa vakavasti. Tyytymättömyyttä kuitenkin ilmaistaan useimmiten “yhteiskuntakelpoisesti”: sellaisella sovinnaisuudella, jolla valtio kansalaisaktivismia ymmärtää ja tukee. Mitään sellaista, joka todella horjuttaisi vallitsevia rakenteita, ei tehdä tai vaadita. Kunhan nyt saamme eduskuntatalon rappusilla pidetystä mielenosoituksestamme tekemisen tunteen ja reippaita uutisia telkkariin.

Jatka lukemista Ilmastokriisi ja kapitalismin syrjäyttäminenFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail

Liike on kuollut, eläköön liike!

Kapitalismi ja sitä vastustavat liikkeet ovat tottuneet hitaisiin muutoksiin: jos vallankumous ei synny nyt, ehkä sitten ensi vuosisadalla. Ilmastonmuutos muuttaa kaiken. Nyt muutoksella on kiire. Berliiniläinen aktivisti ja tutkija Tadzio Müller pohtii, miten kapitalismikriitikoiden tulisi taistella ilmastonmuutosta vastaan maailmassa, jossa valtioiden ja pääoman puolestapuhujat ovat omineet vihreän puheenparren.

Liike on kuollut! Tarkemmin sanottuna: vaihtoehtoista globalisaatiota ajava liike on kuollut sellaisena kokonaisuutena, jossa eri liikkeet ja ”aktivistit” kohtaavat, muuttuvat ja yhdistävät kamppailunsa uusliberalistisen globalisaation yhteistä kohdetta vastaan. Eivät yksittäiset kamppailut ole kuolleet pois. Eivätkä huippukokousten vastaiset mobilisoinnit ole myöskään loppuneet.

Tätä kirjoittaessani valmistelut Japanin G8-kokousta varten ovat täydessä vauhdissa. Jokaisessa radikaalin ja ei-niin-radikaalin vasemmiston kokouksessa suunnitellaan yhden jos toisen huippukokouksen pysäyttämistä. G8 Italiassa 2009, Naton 60-vuotisjuhlat Ranskassa ja niin edelleen: Countersummits-R-Us? Jatka lukemista Liike on kuollut, eläköön liike!

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestmail