Aihearkisto: Toiminta

Toimintakutsut ja -kuvaukset Suomessa

Dragon Miningin kultakaivoksen valmistelutöitä estetään Valkeakoskella – “Kaivoslain nojalla räjäytystöitä ei voi tehdä, kun alueella oleskelee ulkopuolisia”

Valkeakoskella Dragon Miningin kultakaivoksen vastustajat aloittivat mielenosoituksen varhain aamulla kaivosalueella, jolla yhtiön on tarkoitus jatkaa viime viikolla käynnistyneitä räjäytystöitä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mielenosoittajat korostavat, että kaivoslain kaivosturvallisuutta käsittelevien kohtien nojalla yhtiö ei voi tehdä räjäytyksiä, kun alueella kulkee ja oleskelee ihmisiä. Mielenosoittajat ovat nyt estäneet työt menemällä kaivoalueelle.

Viranomaiset eivät ole ryhtyneet toimiin

Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto ei ole tähän mennessä vastannut Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen vaatimuksiin keskeyttää kaivosyhtiön toiminta ja käynnistää kunnollinen selvitys kaivoksen ympäristövaikutuksista.

Valkeakosken mielensoittajat kritisoivat viranomaisia kaivosyhtiön etujen asettamisesta paikallisyhteisön perusteltujen huolien edelle. Tästä he pitävät viimeisimpänä esimerkkinä vesilupavaatimuksen hylkäämistä Pirkanmaan ELY-keskuksessa muotoseikkoihin vedoten. ELY-keskus nojaa ratkaisuissaan yhtiön itsensä toimittamiin tietoihin kaivoksen vaikutuksista pohjavesiin ja vesistöihin.

Kaivoksen vastustajat järjestäytyvät Pirkanmaalla

Vuodenvaihteessa toimintansa aloittanut Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on järjestänyt useita mielenilmauksia suunnitellulla Kaapelinkulman kaivoksella ja onnistunut hidastamaan valmistelevia töitä alueella. Liike on myös järjestänyt Valkeakoskella suosiota keränneen mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden kaivoksen ongelmista. Liikkeen toiminta on laajentunut myös Tampereelle, jossa on jo järjestetty yksi tiedotustapahtuma.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

  

Tule tekemään protestileiriä Dragon Miningin kultakaivosta vastaan!

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on rakentamassa protestileiriä Valkeakoskelle, Dragon Miningin Kaapelinkulman kultakaivoksen välittömään läheisyyteen.

Hong Kongin pörssiin listattu kaivosyhtiö Dragon Mining on juuri nyt alkuvuodesta 2019 aloittamassa kultakaivoksen avaamista Kaapelinkulmalle, Valkeakoskelle. Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on huolissaan kaivoksen toiminnan aloittamisen nopeista ja peruuttamattomista vaikutuksista Kaapelinkulman luontoon. Dragon Mining ei ole aiemmassa toiminnassaan kunnostautunut ympäristöasioiden hoitamisessa: Esimerkiksi Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella. (Katso myös kutsun lopusta ”Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa”.)

Liike vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan Valkeakoskella ja selvittämään kultakaivoksen ympäristövaikutukset kunnolla. Leirin tavoitteena on yhdistää kaiken ikäisiä ihmisiä läheltä ja kaukaa puolustamaan Kaapelinkulman luontoa ja paikallista kyläyhteisöä ja vastustamaan Dragon miningin toimintaa.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike on poliittisesti riippumaton. Liikkeellä ei ole johtajia, vaan asioista päätetään yhdessä. Liike ei tee yhteistyötä syrjintää harjoittavien tahojen kanssa, eikä suvaitse etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen tai uskontoon perustuvaa syrjintää.

Leiri sijaitsee metsässä, n. 9 kilometrin päässä Valkeakosken keskustasta. Leirissä asutaan isossa teltassa, mutta voit tuoda myös omasi. Tällä hetkellä rakennamme leiriä yhdessä naapuston kanssa, työn alla on leirikeittiötä ja muuta infrastruktuuria. Otathan lämpimiä ja vedenpitäviä vaatteita ja kengät/saappaat, makuupussin ja retkipatjan, ruokailuvälineet ja otsalampun. Varauduthan osallistumaan noin 5-10 eurolla/päivä ruokaan ja muihin kuluihin (wc-paperi, bensakulut, jne.).

Tule vierailemaan tai jää pidemmäksi aikaa!

Ilmoitathan tulostasi: kaapelinkulma@riseup.net Vastaamme myös mielellämme kysymyksiin!

***

Kaapelinkulman kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken taajamasta linnuntietä n. 4 km.
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat, toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja -tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000 tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5km päässä olevaan Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue n. 3km päässä
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan 2011, tarkistettu 2015 – Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience – “Activities of the mining company must be stopped for investigating environmental impacts properly!”

In Valkeakoski, Finland, protesters closed the access to the mine by locking themselves on the road on early morning January 2nd 2019. The aim was to stop the preparatory works at the mine. The nonviolent civil disobedience action was organised by Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement and supported by Hyökyaalto network.

Photo: Susanna Myllylä

The protest demanded authorities to halt operations of Dragon Mining in the area until future effects of the mine to groundwater and waterways have been properly investigated. The area is not covered by the municipal water system and thus, the residents are dependent on clean groundwater. Wells running dry and pollution of the waterways have serious concequences to the people’s lives.

Save Kaapelinkulma movement reminds about the initiative to Regional State Administrative Agency (AVI); people in Valkeakoski have required a review to the environmental permission. The initiative demands investigation of groundwater impacts, dust and noise impacts, and the harms of arsenic in stone. The initiative was dismissed by AVI and proceeded to administrative court.

The movement considers discoveries of possible springs significant. The environmental permission of Dragon Mining does not take into account existence of the springs and the company does not have permission to destroy them.

The demonstrators emphasise that if the officials would take seriously the environmental impacts, they would not trust in information about the springs delivered by a company that is known for its environmental offences. Instead officials would stop the activities and organise an independent geologist to study the existence of the springs.

Mining company with a bad reputation

After christmas Dragon Mining created a fuss by suggesting in Hong Kong stock exchange that it can mine the area before the complaints are dealt in the court. According to Save Kaapelinkulma movement, this kind of speech reminds about the ruthless methods and indifference towards environment of the company. The company has been gotten caught for various environmental permission offences and environmental crimes.

Dragon Mining’s mine in Orivesi, Finland, lost its environmental permission in 2015 because of polluting the nearby waterways. However, the company has been able to continue its operations with outdated permission by complaining about the decision to courts. Last summer an illegal rubbish dump was found in the mine and that the dump had been in use for years.

Although actual mining activity has not started yet in Valkeakoski, Dragon Mining has already committed petty crimes. In autumn 2017 it was revealed that the company had cut trees in Kaapelinkulma against its environmental permission. Endangered woodland brown butterfly (Lopinga achine) lives in the area.

Photo: Susanna Myllylä

State mineral strategy governs officials

Save Kaapelinkulma movement considers officials’ activities problematic because business benefits are put before environment and residents. The mineral strategy of Finnish state has set a goal to grow the quantity of mining ores 17-fold during 2000-2020.

The movement wants to raise general concern about the fact that only for 300 kilograms of gold that serves financial speculators, the company and officials are ready to destroy Kaapelinkulma and ruin the groundwater needed by the residents. The demonstrators want to show example how people will organise against extractivist multinational companies if official monitoring and legislation cannot interfere to companies’ questionable activities.

Save Kaapelinkulma movement is comprised of concerned people who want to protect Kaapelinkulma in Valkeakoski from the harmful environmental effects of Dragon Mining’s gold mine.

Hyökyaalto network encourages everyone interested in actions against Dragon Mining to contact Save Kaapelinkulma movement:
kaapelinkulma@riseup.net

Photographs:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!”

Valkeakoskella Kaapelinkulman kultakaivoksen vastustajat ovat sulkeneet pääsyn kaivokselle lukittautumalla sinne johtavalle tielle. Mielenosoittajien tavoitteena on estää valmistelevat työt kaivoksella. Väkivallattoman kansalaistottelemattomuustempauksen järjestäjänä on
vuodenvaihteessa perustettu Pelastetaan Kaapelinkulma liike ja sitä tukeva Hyökyaalto-toimintaverkosto.

Kuva: Susanna Myllylä

Mielenosoitus vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan alueella, kunnes kultakaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin on selvitetty kunnolla. Koska alue ei ole vesihuollon piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä, kaivojen kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset ihmisten elämään.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike muistuttaa valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Liike pitää myös merkittävänä havaintoja alueella mahdollisesti olevista lähteistä. Dragon Miningin ympäristölupa ei huomioi lähteiden olemassaoloa eikä niiden hävittämiseen ole myönnetty lupaa.

Mielenosoittajat korostavat, että mikäli viranomaiset ottaisivat ympäristövaikutukset vakavasti, ne eivät luottaisi rikkeistään tunnetun kaivosyhtiön tuottamaan tietoon lähteistä, vaan keskeyttäisivät kaivostoiminnan ja selvittäisivät riippumattoman geologin avulla niiden olemassaolon.

Pahamaineinen kaivosyhtiö

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mukaan Dragon Miningin kohua herättänyt puhe Hong Kongin pörssissä muistuttaa yhtiön häikäilemättömistä toimintatavoista ja välinpitämättömyydestä ympäristöstä. Yhtiö on jäänyt kiinni lukuisista ympäristöluvan rikkomisista ja luonnonsuojelurikoksista.

Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella.

Kuva: Susanna Myllylä

Valtion mineraalistrategia ohjaa viranomaisia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää viranomaisten toiminnassa ongelmana sitä, että elinkeinoelämän edut ajavat ympäristön ja asukkaiden etujen edelle. Suomen valtion mineraalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kaivannaisteollisuuden louhintamäärien 17-kertaistaminen vuosien 2000–2020 välisenä aikana.

Liike pitää huolestuttavana, että lähinnä finanssikeinottelijoiden tarpeita palvelevan 300 kilon kultamäärän takia ollaan valmiita turmelemaan Kaapelinkulma ja pilaamaan asukkaiden tarvitsemat pohjavedet. Mielenosoittajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa, että jos viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö ei pysty puuttumaan suuryhtiöiden toimintaan, ihmiset kyllä organisoituvat järjestämään omaehtoista toimintaa niitä vastaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike koostuu huolestuneista ihmisistä, jotka haluavat suojella Valkeakosken Kaapelinkulmaa Dragon Miningin kultakaivoksen haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

Kuva: Susanna Myllylä

Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken keskustasta n. 4 km,
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin
varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat,
toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja
-tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan
rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000
tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin
asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5 km päässä olevaan
Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Välittömässä läheisyydessä Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen
esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi läheisen
Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia
kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan
2011, tarkistettu 2015
– Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle
Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Hyökyaalto kannustaa kaikkia toiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeeseen:
kaapelinkulma@riseup.net

Kuvia:
kaapelinkulma_2019-01-02_11

Lisäluettavaa:

Ulkomainen kaivosyhtiö leveili Hongkongin pörssissä: Tyhjennämme
Valkeakosken kaivoksen, ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä
valitukset 26.12.2018
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

“Kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön” – Lähiasukkaat vaativat
muutoksia poikkeuksellisella hakemuksella 5.7.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9704827

Aluehallintoviraston päätös koskien aloitetta Kaapelinkulman
kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi ja
muuttamiseksi 7.11.2017
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=3706618

Suomessa kultaa kaivava australialainen Dragon Mining aikoo valittaa
ympäristöluvan epäämisestä – valmistelee uutta kaivosta Valkeakoskelle
13.6.2018 https://www.aamulehti.fi/a/201011950

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaapelinkulman kultakaivoksen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=1993661

Kultakaivoksen rakennustyöt etenevät Valkeakoskella – tavoitteena on
saada 20 maitopurkillista kultaa kahdessa vuodessa 27.6.2018
https://www.aamulehti.fi/a/201035102

Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Jäsenet

Kaivosyhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Orivedellä
11.10.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10452132

Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä,
vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset,
joita voidaan käsitellä vielä pitkään 26.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10272595

Kiista Oriveden kultakaivoksesta jatkuu – kaivosyhtiö hakee valituslupaa
korkeimmasta hallinto-oikeudesta 13.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10251919

Poliisi epäilee luonnonsuojelurikosta Valkeakosken tulevan
kultakaivoksen alueella 10.10.2017 https://yle.fi/uutiset/3-9874478

Antikapitalistinen blokki ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta #NytOnPakko toimia- Ilmastomarssilla lauantaina 20.10

(In English below)

Tapaaminen klo 14.30 Helsingin yliopiston päärakennuksen portailla Senaatintorin reunassa.

Liity blokkiimme marssimaan kohti ilmasto-oikeudenmukaisuutta!

Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ei voi puhua kapitalismiin sovitettuna, sillä kapitalismi itsessään on oikeudenmukaisuuden vastakohta. Ilmastopolitiikka kapitalismin ehdoilla on yhtä lyhytnäköistä kuin sen logiikka muulloinkin: viljelysmaan varastamista ruoantuotannolta biopolttoaineille, pohjavesiä imeviä puuplantaaseja ja metsähakkuita biotalouden materiaaliksi sekä kaoottisessa tulevaisuudessa aikapommeiksi muuttuvia ydinvoimaloita. Uudet teknologiat vain tehostavat tuotantoa, mutta eivät vähennä kokonaispäästöjä. Markkinamekanismeilla saastuttamisesta voidaan tehdä kalliimpaa, mutta lasku siirrettään helposti muutenkin heikommassa asemassa oleville, sillä pääoma ei anna sakottaa itseään. Valtavirtainen ilmastopolitiikka pyrkii onnistuessaankin vain rajaamaan yksityisautoilun, lentämisen ja lihansyönnin rikkaiden etuoikeuksiksi. Luokkayhteiskunnan entistäkin rumemmalle eriarvoisuudelle annetaan ekologinen oikeutus. Samalla kun miljardit joutuvat entistä enemmän kamppailemaan elämänsä perustarpeista, vaurautensa ihmisten ja ympäristön kustannuksella rakentanut rikkaiden luokka matkustaa lomakohteesta toiseen hurrikaanien tieltä. Tällainen yhteiskunta pysyy koossa vain fasistisella kurilla. Paniikissa ei pidä lähteä lyhytnäköiselle tielle.

Ilmastotoimintaa ei kannata rajata henkilökohtaisiksi elämäntapa- ja kulutusvalinnoiksi tai parlamentaarisen politiikan kanssa neuvotteluksi. Henkilökohtaisilla valinnoilla pystytään hillitsemään päästöjä vain kosmeettisesti ja pahimmillaan yksin kieltäytymyksellisyyteen keskittyminen vie mahdollisuuksia tehokkaammalta toiminnalta. Lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella saatetaan saada aikaan pieniä muutoksia, mutta virallisten instituutioiden tehtävä on turvata nykyistä järjestystä, jossa talouskasvua ja sen vaatimaa luokkayhteiskuntaa ei voi kyseenalaistaa.

Laajennetaan siis mielikuvitusta ja luodaan poliittista toimintaa, joka hylkää nykyiset instituutiot. Ympäri maailmaa lukuisat massa-aktiot ovat viime vuosina estäneet, hidastaneet tai vähintään nostanee poliittiseksi konfliktiksi sekä ilmastolle että lähiympäristölle vahingollisia hankkeita. Esimerkkeinä mm. Saksan Ende Gelände -aktiot, Hambachin protestileiri ruskohiilikaivoksia vastaan sekä La Zadin valtaus, jolla estettiin lentokentän rakennus Ranskassa. Yhdysvalloissa protestileireillä ja blokkauksilla on pysäytetty öljyputkihankkeita ja arktisen öljyn etsimien tehtiin mahdottomaksi, jne. Lista on pitkä, eli toivoa on!

Fossiilikapitalismi taipuu vain pakottamalla lukuisilla eri keinoilla. Pidemmällä tähtäimellä itseorganisoituvan ja horisontaalisen toiminnan on kyettävä luomaan uusia oikeudenmukaisempia ja ekologisesti kestäviä maailmoja. Historia on täynnä joukkovoimalla saavutettuja muutoksia parempaan!

Kannustamme kaikkia jaksavia tuomaan kylttejä ja bannereita. Ilmastomarssille ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

Järjestää Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

——————————-

Anti-capitalist bloc for climate justice on the climate march on Saturday 20th of October

Meeting at 14:30 at the stairs of the main building of the University of Helsinki, toward the Senate square

We cannot talk about climate justice applied to capitalism, because capitalism in itself is the opposite of justice. Climate politics on capitalism’s terms is as short-sighted an endeavour as capitalism itself: taking arable land out of food production and devoting it to biofuels, creating vast tree plantations that only suck up the groundwater, felling forests to serve as materials for the bioeconomy, and building nuclear power plants which will turn into time bombs in the chaotic future. New technologies only boost production, but don’t reduce the overall emissions. We can make polluting more expensive through market mechanisms, but the bill is already easily handed off to the ones in weaker positions, because capital doesn’t let itself be fined. Even at its most successful, mainstream climate politics confine themselves to limiting privileges like driving, flying and meat-eating to the rich. We are giving an ecological justification to the inequality of our class society that is even uglier than before. At the same time as billions need to struggle even more than before to meet their basic needs, the rich class, who has built their wealth to the detriment of the people, the environment and the climate, travels from one resort to another, out of the way of the hurricanes. This kind of society can only be held together by fascist discipline. We shouldn’t go down a short-sighted path out of panic.

It doesn’t make sense to limit climate action to just personal lifestyle and consumer choices or negotiation with parliamentary politics. With individual choices we can limit emissions only superficially and at its worst it hinders more effective actions. With legislation we can achieve small changes, but the job of official institutions is to secure the current order which cannot question economical growth and class society.

Let’s broaden our imagination and create political activity which rejects the current institutions. In recent years, numerous mass actions around the world have prevented, slowed down or at least raised as a political conflict projects that are harmful to theclimate and the local environment. For example, the Ende Gelände actions and the protest camp of Hambach against the brown coal mining in Germany, or the ZAD occupation which prevented the building of an airport in France. In the United States oil pipeline projects have been stopped with protest camps and blockades, the search for arctic oil was made impossible, etc. The list is long, so we still have hope! Fossil capitalism bends only when forced to do so through many different means, and in the long term self-organized and horizontal action needs to be able to create new worlds which are more just and ecologically sustainable. History is full of progress gained through working together!

Bring your banners, etc!
The organizers of the Climate march asks people to NOT bring party political signs.

Organizers: Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

Helsinki: Mielenosoitus häätöjä vastaan torstaina

Helsinkiläinen talonvaltaus Squat Venetsia, joka eilen oitis osoitti solidaarisuutta Hanhikiven leirille, häädettiin tänään. Huomenna torstaina 17.9 mielenosoitus vastalauseena molemmille häädöille ja kaikille häädöille yleensä.
Mielenosoitus kokoontuu klo 16.30 Ruoholahden metroasemaa vastapäätä olevalla aukiolla ja lähtee liikkeelle klo 17.

squatvenetsia.noblogs.org:

Pyhäjoelta Venetsiaan – mielenosoitus häätöjä vastaan

Valtio ja pääoma, tilakeskus ja Fennovoima ovat jälleen hyökänneet kahta merkittävää kamppailua vastaan! Pyhäjoen ydinvoimanvastaista toimintaleiriä ja Helsingin talonvaltausliikettä kohtaan on käyty tuhoamalla Hanhikivenniemen leiri ja sulkemalla Squat Venetsia. Kahden päivän aikana tapahtuneita häätöjä yhdistää valtion yritykset tukahduttaa ruohonjuuritason vastarinta.

Pyhäjoen protestileiri, joka on jatkunut huhtikuusta asti, on onnistunut hidastamaan Fennovoiman tuhoisaa ydinvoimalahanketta merkittävästi. Leirin toiminta on ollut antiautoritääristä ja luonut aktiivista vastarinnan kulttuuria. Poliisi ja G4S aloittivat protestileirin häädön tiistaina 15. syyskuuta. Häätö ei kuitenkaan sujunut suunnitelmien mukaan eikä sitä oltu saatu täysin toteutettua keskiviikkoiltaan mennessä.

Talonvaltausliike pyrkii luomaan omaehtoista ja epäkaupallista tilaa vastineeksi kaupalliselle kaupunkitilalle. Squat Venetsia on tarjonnut puitteet tällaiselle toiminnalle ja siellä on järjestetty erilaisia työpajoja, leffailtoja, kahviloita, bileitä, meditointikurssi, banderollitalkoita ja suunnitelmissa oli järjestää muun muassa tukikeikka Hanhikivenniemen leirille. Venetsia häädettiin keskiviikkona 16. syyskuuta ja oveen iskettiin vaneri. Ei liene sattumaa, että Venetsian häätö tapahtui suuren lakkopäivän kynnyksellä, jota varten Venetsialla oli suunniteltu yömajoitusta ja muuta lakkoa tukevaa toimintaa. Lakkoa varten Helsinkiin saapuvien ja yöpaikkaa tarvitsevien majoitus tullaan järjestämään toisaalla.

Häädöt eivät poista vapaiden tilojen tarvetta tai pysäytä Fennovoiman vastaista toimintaa vaan vastarinta tulee jatkumaan. On tärkeää reagoida näihin toimiin heti, eikä antaa vallitsevan järjestelmän lamaannuttaa toimintaamme. Tule osoittamaan tukesi ja osallistu mielenosoitukseen!

Lähipäivinä myös:

Lauantaina 19.9 Tampereella tukikeikka Hyökyaallolle ja Fennovoiman vastaiselle kamppailulle, muistattehan!
Aiempien tietojen mukaan olisi suunnitteilla tukikeikka samalle päivälle Helsingissäkin, mutta Venetsian häädön takia sen tapahtuminen on nyt auki.

HANHIKIVEN LEIRISSÄ HÄÄTÖOPERAATIO

Poliisi ajoi 16 partion voimin Hanhikivelle ja käveli leiriin sisään. Rajavartijalaitoksen helikopteri pörräsi yläpuolella.

20150915_120838_2

Tukea voi osoittaa Raahen poliisitalolla, kasitien varressa tai miten itse parhaaksi näkee.
Helsingissä keskustelua aiheesta ja solidaarisuustoimista klo 16.00 Squat Venetsialla lapinlahdessa.

12.35: Ihmisiä on kiivennyt kahteen tripodiin, kahteen puumajaan ja voipi olla ettei kaikkia piiloja ole vielä löydetty. Osa poliiseista haravoi maata. osa pukee mellakkavarusteita. Puskutraktori jyräsi juuri vartiotornin ja portin edustan tuhoten leiriläisten omaisuuden.

13.45: Yksi kiinniotto. Poliisi sahaa tripodin jalkoja, saadakseen sen päällä olevan henkilön alas. Operaatio on erittäin vaarallinen.

20150915_133747

20150915_133052

13.55: 2 kiinniottoa. Tripodit alhaalla. Toinen laskettu jokaista jalkaa vuorotellen levittämällä ja toinen moottorisahalla tripodin jalkoja sahaamalla.

14.08: Yhden puumajan luokse ajettu lisää sepeliä ja rakennettu tie kurottajaa varten. Kurottaja ojentelee jalkojaan.

15.10: Terveisiä puumajasta: Ilmeisesti poliisi ei nyt jaksa etsiä enempää leiriläisiä ja jätti yhden henkilön tahallaan puumajaan, kun heitä ei puun luona näy. Alapuolella partioi enää 5 kappaletta G4S:n ja yksi Arlian vartija. Myös toisesssa puussa edelleen ihminen.

15.30: Neljä ihmistä otettu kiinni. Poliisi poistunut ainakin suurimmaksi osaksi paikalta. Ihmisiä edelleen puumajoissa.

20.15: Lisää terveisiä puumajasta: ilta on – säiden puolesta – kaunis ja rauhallinen. Edessä ensimmäinen yö puussa.
Eli häätö ei ole onnistunut, vaikka median antama kuva tuntuu olevan että kaikki aktivistit olisi “poistettu alueelta”…

Ensimmäinen kiinniotettu on vapautettu.

Lisää kuvia päivältä:

Päivän tiedote:
Ydinvoimaleiriä häädetään Pyhäjoella

16 poliisipartiota ja rajavartijalaitoksen helikopteri häätävät parhaillaan Hanhikiven ydinvoimanvastaista leiriä Pyhäjoella. Leiriläisiä on kiivennyt mm. kolmijalkoihin ja puumajoihin. Osa poliiseista on varustautunut mellakkavarusteisiin. Leirin tähystystorni on sisäänkulkualue on ajettu alas puskutraktorilla. 2 henkilöä on toistaiseksi otettu kiinni. Leiri on ollut niemellä huhtikuun 21. päivästä alkaen.

Hyökyaalto ihmettelee miten Fennovoima voi häätää ihmisiä mökeistä, joita eivät omista. Myöskään kauppoja jakokunnan omistamista ranta-alueista ei ole jakokuntaan kuuluvien henkilöiden tiedon mukaan vielä tehty. On myös vaikea ymmärtää millä perusteella ydinvoimayhtiö on vonut estää mökkien omistajia kulkemasta alueella 27.8 alkaen, vaikka neuvottelut ovat edelleen kesken. Missään tapauksessa yhtiöllä ei ole oikeutta tuhota rakennuksia, joiden mahdollinen pakkolunastusprosessi kestäisi vähimmilläänkin ensivuoteen. Leirin hävittäminen ei tule lopettamaan Fennovoiman vastaista toimintaa.

Keskiviikko 16.9

9.50
Puumajassa kaikki hyvin. Yö on nukuttu hyvin ja aamiaista on syöty. Koneita ei enää yritä ajaa lähelle. 2 kpl g4s-vartijaa vartioi puuta. Kuempana kaadetaan metsää.

Hyökyaalto -keikka Tampereella: tule ja puserra!

juliste

Koska kukaan ei elä pelkällä hyvällä hengellä:

Hyökyaalto -tuki- ja infokeikka tarjoilee sopivan karnevalistisia tunnelmia Tampereen Pispalan post-apokalyptisissa maisemissa. Bändejä, ruokaa ja hulvatonta menoa! Alkusyksyn aurinko lämmittää vielä ja tanssia jaksaa vaikka yön pikkutunneille asti.

Pyhäjoen ydinvoimalaprojektin vastainen protestileiri on edelleen käynnissä. Tule bailaamaan ja osoittamaan tukesi tärkeän kamppailun puolesta!

ESIINTYJÄT:
* Peruskoulu

* Fosforos

* Holisti & Allan (Hki)

* Naispyy

Ja niin – koska kukaan ei elä pelkällä hyvällä hengellä, on tarjolla myös vegaanista safkaa kolehtihintaan.

Mikäli kaipaat tarkempia maakoordinaatteja, ota yhteyttä: vanja.repolainen [at] gmx.com

Hanhikivenniemellä jälleen kaivuriblokki

Torstaina 10.syyskuuta Fennovoima-Rosatomin työmaalla blokattiin jälleen toimistaan kaivonkone. Keskelle hakkuuaukeaa hyytynyt työkone ei luonnollisesti riitä pysäyttämään kokonaisprojektia, mutta alleviivaapa tehokkaasti sen lukuisia epäkohtia – ja niiden herättämää tyytymättömyyttä.

“Maisemointiluvalla” edelleen vailla varsinaista ydinvoimalan rakennuslupaa sekä sen saamisen edellyttämää ydinjätteen loppusijoitussuunnitelmaa Fennovoima-Rosatomin projekti heijastelee yhä kansallista kuplahallikulttuuria: “aloita sinä vaan, katsotaan ne paperit sitten jälkikäteen. Sillä sellainen on maan tapa, että valmista täällä ei enää pureta.” Aika näyttää, miten käy Fennovoima-Rosatomin atomihallin. Toivottasti moni pienyrittäjä tai kerrostalonpystyttäjä lainoineen ei havaitse laittaneensa liikaa yhden kortin varaan.

Niin. Se ydinjätesijoituksen ratkaisu. Ydinjäteyhtiö Posiva on ilmoittanut, ettei sen Onkaloon voida sijoittaa Fennovoiman jätteitä: tila ei riitä. Fortumin osuus Fennovoima-Rosatomin ydinvoimalasta ei toimitusjohtaja Tapio Kuulan mukaan yhtälöä ratkaise. Vaihtoehtoja Fennovoima-Rosatomin vekkulit varmasti esittävät: ehkä Suomesta etsitään Fennovoima-Rosatomin toimesta paikkaa uudelle onkalolle? Silloin sopiikin kysellä, miten paljon se löisi hankkeelle lisähintaa ja kuka sen maksaisi. Reilu 100 000 vuotta on pitkä aika maakellarin ylläpidolle.

Toisaalta, jo 2010 Fennovoiman viestintäjohtaja Maira Kettunen runoili Fennovoima-Rosatomin jätesijoittelusta että ”vaihtoehtojamme ovat maantiet, merikuljetukset ja rautatiet”. Alunperin Kettunen viittaa ydinjätteen kuljettamiseen Suomen maaperällä, mutta mikäli sopivaa maakellaria ei Fennovoima-Rosatomille löydy – laitetaanko pitkäveto siitä, missä vaiheessa yhtiökaksikko alkaa lobata tai vihjailla lainmuutoksesta, joka jälleen sallisi ydinjätteen kuljettamisen maasta – esimerkiksi Venäjälle?

Fennovoima-Rosatomin ydinlöpö olisi jokatapauksessa tulossa Venäjän Majakista. Keksinevät vielä esittää, että sinne ne käytetytkin tynnyrit voisi palauttaa, edellisten kylkeen vuotamaan. Sillä kauppa se on, joka kannattaa: venäläinen ydinpolttoaine on toki halpaa, ovathan sen tuotannossa käytetyt ympäristöstandardit mukavan alhaisia.

Hauska soppa on Fennovoiman myötä sylissään myös Fortumilla. Suomen Kuvalehti avaa tuoreessa jutussaan hyvin sitä, miten tiukasti Fortum tällä hetkellä onkaan Kremlin ansassa.

Hyvää uutta YYA-Suomea, Pyhäjoki. Miten pyyhkii?

Merimatti merta häiriköimässä: Fennovoima möyrii Hanhikiven rantavesissä

mm1

23. elokuuta, aurinkoisen päivän koittaessa, huomattiin Hanhikivenniemellä jälleen Kalajoella sijaitsevan Sara-Boatin isännöimän Arska -nimisen hinaajan olevan jälleen merellä rannikkoviivan välittömässä läheisyydessä. Katsoimme tarkemmin ja huomasimme, että Arskalla on jälleen mukanaan uusi kaveri. Sen kaverin nimi oli Merimatti. Merimatti oli lautta, jonka selässä kasvaa kaivinkone. Lautalla oli kaksi työntekijää.

mm2
Joukko ympäristöleiriläisiä lähti tutkimaan parivaljakon touhuja tarkemmin soutuveneen avulla. Merimatti ja kaivinkone mylläsivät merenpohjaa kaivinkoneen kauhalla, ja kauhasta otettiin myös jonkinlaisia pohjanäytteitä. Leiriläiset ilmoittivat, ettei työskentely ole turvallista, kun lautan välittömässä läheisyydessä on pienvene: ihan siltä varalta, että tämä olisi lautan henkilöstöltä päässyt työn tuoksinassa unohtumaan. Lautan työntekijät eivät välittäneet ilmoituksesta, vaan kaivinkone jatkoi työskentelyään.

mm3
Kaivinkoneen liikkuessa koko lautta liikkui nopein, arvaamattomin liikkein. Soutuveneen kannalta työskentelyn jatkaminen vaikutti erittäin vaaralliselta, sillä lautan osuma soutuveneeseen näytti todennäköiseltä, vaikka turvaetäisyys pyrittiin pitämään suurena.

mm5
Kun työskentelyn vaarallisuudesta mainittiin, kaivinkoneen kuljettaja nousi kaivinkoneen kyydistä ja uhkasi heittää leiriläisiä metallisella ankkurilla. Myöhemmin sama työntekijä haastoi klassisilla sormenheilautuksilla leiriläisiä kamppailemaan kanssaan. Tässä vaiheessa lautan toinen työntekijä puuttui peliin ja kehotti uhkailijaa rauhoittumaan.

mm4
Lautan työskentelyä pyrittiin keskeyttämään kahdesti. Kävi kuitenkin ilmi, ettei välitön vaaran tuottaminen tai ympäristön turmeleminen ollut heidän mielestään riittävä syy edes pieneen työn seisautukseen.

Täysin uusi tuttavuus Meri-Matti ei Hanhikiven rantavesissä ole. Aiemmin tänä vuonna samainen alus on blokattu mylläystoimistaan joidenkin tuntien ajaksi. Sillä kertaa kaivinkonetta käytellyt työntekijä kapinoi pomonsa käskytystä vastaan kieltäytyen kaivamasta pikku soutuveneen vierestä. Tilanne päättyi merivartioston hinatessa soutuveneen perin vauhdikkaasti satamaan ja soutajia odottavaan valtion miekkataksiin. Tällä kertaa kaivurin puikoissa on joko ollut nöyrempi konekuski – tai sitten Fennovoim-Rosatom on ehtinyt ilmoittaa riittävän selkeästi, ettei tällä työmaalla enää noudeta näissä raksa- ja turvallisuusmääräysasioissa suomalaisia pykäliä tai käytänteitä, vaan mennään tässäkin jonkun muun toimintakulttuurin mukaan: töitä täytyy jatkaa häiriöistä ja riskeistä riippumatta.

Uutta tämäkään mentaliteetti ei ole. Samaa venäläisen virkakulttuurin makua on komento- ja kommenttiketjun rakenteessa sekä muidenkin alusten liikennöintitavassa. Niistä voit lukea lisää edellisiä yliajoleikkiesimerkkejä sekä Fennovoima-Rosatomin vasalleilleen suuntaamaa kommentointikoulutusta käsittelevästä bloggauksesta.