Mielenosoitus ja keskustelutilaisuus kultakaivosta vastaan Valkeakoskella 26.1.

Kultakaivoksen vastustajat järjestävät lauantaina 26.1. mielenosoituksen ja keskustelutilaisuuden Valkeakoskella.

Mielenosoituksen ovat kutsuneet koolle Pelastetaan Kaapelinkulma -liike, Hyökyaalto-verkosto, Suomen luonnonsuojeluliiton Valkeakosken yhdistys ja Maan ystävien kaivosryhmä.

Mielenosoituksen järjestäjät vaativat viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön kultakaivoksen perustamisen Valkeakosken Kaapelinkulmaan, kunnes sen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin on selvitetty kunnolla. Mielenosoitukseen toivotetaan tervetulleeksi kaikki kaivoksesta huolestuneet.

“Kaapelinkulma ei ole vesihuollon piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä. Kaivojen kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset ihmisten elämälle”, sanoo Markku Heritty Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeestä.

Järjestäjät muistuttavat valkeakoskelaisten Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen Herittyä mietityttää myös toiminnan kannattavuus ja hyöty yhteiskunnalle. Veronmaksajille sotkuillaan ja valitustemppuilullaan mittavia kustannuksia aiheuttanut Dragon Mining ei
ole maksanut lainkaan yhteisöveroa vuosina 2011 – 2017.

“Viranomaisten ja päättäjien pitäisi selvittää Kaapelinkulman kaivostoiminnan kulut ja menoerät sekä 300 kultakilon arvo. Voidaanko toiminta todeta tuottaisaksi ja kuka mahdollisesta tuotosta hyötyisi?”, pohtii Heritty.

Mielenosoituskulkue lähtee liikkeelle Valkeakosken Musiikkiopistolta (Valtakatu 20) 13:00. Keskustelutilaisuus käynnistyy Bar Panamassa (Sääksmäentie 1) klo 13:30.

Lisätiedot:
kaapelinkulma@riseup.net

Tapahtuma Facebookissa:
https://www.facebook.com/events/2539077356372327/

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen tiedote, jossa kritiikkiä Valkeakosken kaivoksesta: Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!” 2.1.2019 https://www.facebook.com/hyokyaalto/posts/746564319035221

Valokuvia mediakäyttöön (kuvaaja mainittava):
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Väkivallaton kansalaistottelemattomuustempaus Sastamalassa sulki ympäristöogelmistaan tunnetun rikastamon koko päiväksi

Perjantaiaamuna 13 mielenosoittajaa Hyökyaalto-verkostosta ja
Pirkanmaalta pysäytti Dragon Miningin rikastamon Sastamalassa.
Mielenosoittajat vaativat tempauksellaan viranomaisia kiinnittämään huomion kaivosyhtiön jatkuviin ympäristörötöksiin ja keskeyttämään kultakaivoksen perustamisen Valkeakoskelle.

Mielenosoittajat pysäyttivät rikastamon toiminnan koko päiväksi
kiipeämällä koneiden päälle niin, että niitä ei pystynyt käyttämään. Osa mielenosoittajista oli lukittautunut koneisiin.  Aamupäivällä poliisi saapui paikalle ja puhutteli mielenosoittajia, mutta ei ryhtynyt
toimenpiteisiin. Varhain iltapäivällä Dragon Miningille selvisi,
etteivät mielenosoittajat olisi keskeyttämässä tempausta, jolloin
työntekijät lähtivät pois koneilta.

Myöhemmin iltapäivällä poliisi vahvisti läsnäoloaan rikastamolla ja
antoi poistumiskäskyn. Useimmat mielenosoittajista poistuivat tässä vaiheessa, mutta osa jäi paikalle. Poliisi otti kiinni neljä
mielenosoittajaa. Hyökyaalto-verkosto ihmettelee, miten poliisilla on heti aikaa ja resursseja rauhanomaisten mielenosoittajien
kiinniottamiseen, mutta ei kaivosyhtiöiden ilmiselviin
ympäristörikoksiin puuttumiseen.

Rikastamon pysäyttäminen vaati vähän valmistelua

Hyökyaalto-verkoston mukaan tempaukseen rikastamolla oli kohtalaisen helppo valmistautua. Kaivosalue oli aitaamaton eikä alueella toiminut vartiointiliikettä. Ennakkovalmisteluiksi riitti tutustumiskäynti etukäteen rikastamoalueella, lukittautumisvälineinä käytettyjen ketjujen hankkiminen sekä suunnittelu ja tehtävienjaosta sopiminen tempaukseen
osallistujien kesken.

Hyökyaallon mukaan ei ole oikeustajun mukaista, että viranomaiset eivät tee mitään, vaikka ympäristöongelmat toistuvat lukuisissa Suomen kaivoksissa vuodesta toiseen.Tempauksellaan verkosto haluaa osoittaa, että järjestäytymällä ja yhdessä toimimalla ympäristövaikutuksista huolestuneiden ihmisten on mahdollista vastustaa kaivoksia silloin, kun viranomaiset ja tuomioistuimet eivät pysty estämään ympäristön turmelemista.

Taustalla viranomaisten välinpitämättömyys ympäristöongelmista

Hyökyaalto-verkosto vaatii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa keskeyttämään kultakaivoksen perustamisen Valkeakoskelle sen pohjavesi- ja vesistövaikutusten selvittämiseksi. Verkoston mukaan viranomaisten pitää myös sulkea välittömästi Oriveden kaivos, joka toimii ilman
voimassaolevaa ympäristölupaa valitusprosessin turvin, sekä määrätä Dragon Mining siivoamaan laiton kaatopaikka ja entisöimään pilaantuneet vedet.

Lisäksi mielenosoittajat vaativat aluehallintovirastoa pysäyttämään
ympäristöä vuosikymmeniä pilanneen rikastamon toiminnan, kunnes sen haitalliset vaikutukset saadaan loppumaan.

Mielenilmauksille Dragon Miningia vastaan on tulossa jatkoa.
Valkeakosken keskustassa järjestetään lauantaina 26.1. Pelastetaan Kaapelinkulma -mielenosoitus ja keskustelutilaisuus.

Lisätietoa:
hyokyaalto-media@riseup.net

Valokuvia median käyttöön, kuvaajana mainittava (ks. tiedot kuvan
kohdalta):
https://www.flickr.com/photos/168687265@N05

Lue myös:
Kansalaistottelemattomuutta Dragon Miningia vastaan Sastamalan
rikastamolla – “Mikä merkitys valvonnalla on, jos yhtiön kuitenkin
annetaan pilata ympäristöä?” 18.1.2019
https://www.facebook.com/hyokyaalto/posts/756034898088163?__tn__=C-R

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien
Kaapelinkulman kaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella
keskeytettävä ympäristövaikutusten
selvittämiseksi!” 2.1.2019
https://www.facebook.com/hyokyaalto/posts/746564319035221

Civil disobedience at Sastamala enrichment facility

In Pirkanmaa, Finland, people who are concerned about Dragon Mining’s environmental impacts are acting again. Hyökyaalto network is blocking works with means of nonviolent civil disobedience at Dragon Mining enrichment facility in Sastamala.


Photo: Hyökyaalto

Hyökyaalto network demands Regional State Administrative Agency (AVI) to halt the establishment of the gold mine in Valkeakoski for conducting objective evaluation of effects on groundwater and waterways. According to the network also mine at Orivesi should be closed. It operates without a valid environmental permit and can do this only because it has
an appeal process going on in the court. In Orivesi Dragon Mining should also be ordered to clean the illegal waste dump and restore polluted waters.

In addition, protesters require AVI to stop the activities of the
enrichment facility as it has spoiled the environment already for
decades. Before further operations the security of surrounding nature should be guaranteed.


Photo: Hyökyaalto

According to Hyökyaalto, Dragon Mining aims to start mining activities in Valkeakoski without decent evaluation of environmental impacts. There is a serious risk that environmental destruction that have taken place in Orivesi and Sastamala will be repeated in Kaapelinkulma, Valkeakoski. Network asks what is the meaning of permits and monitoring if the company is anyway let to destroy the environment.

As recently as in the beginning of this January, the Ministry of
Economic Affairs and Employment and the Ministry of the Environment hurried to convince the public that Dragon Mining’s permits are legitimate. However, none took stand on the actual problems. Protesters remind that we only have the company’s own word that they are trying to fix the problems but nobody supervises whether this actually happens.


Photo: Hyökyaalto

Hyökyaalto requires Dragon Mining to stop playing with appeals and thrusting the responsibility on others’ shoulders. Network says that it’s finally time to force a company that repeatedly violates its
environmental permit to take care of its own environmental
responsibility and clean the mess it has made.

There will be continuum for the protests against Dragon Mining: On Saturday 26th January in the centre of Valkeakoski Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) demonstration and discussion event are organized.


Kuva: Hyökyaalto

Contact information:
hyokyaalto-media@riseup.net

Photographs:
https://www.flickr.com/photos/168687265@N05

Kansalaistottelemattomuutta Dragon Miningia vastaan Sastamalan rikastamolla

Dragon Miningin ympäristövaikutuksista huolestuneet ihmiset toimivat jälleen Pirkanmaalla. Hyökyaalto-verkosto on pysäyttämässä töitä Dragon Miningin Sastamalan rikastamolla väkivallattomalla kansalaistottelemattomuudella.


Kuva: Hyökyaalto

Hyökyaalto-verkosto vaatii Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoa keskeyttämään kultakaivoksen perustamisen Valkeakoskelle sen pohjavesi- ja vesistövaikutusten selvittämiseksi. Verkoston mukaan viranomaisten
pitää myös sulkea välittömästi Oriveden kaivos, joka toimii ilman
voimassaolevaa ympäristölupaa valitusprosessin turvin, sekä määrätä Dragon Mining siivoamaan laiton kaatopaikka ja entisöimään pilaantuneet vedet.

Lisäksi mielenosoittajat vaativat aluehallintovirastoa pysäyttämään
ympäristöä vuosikymmeniä pilanneen rikastamon toiminnan, kunnes sen haitalliset vaikutukset saadaan loppumaan.


Kuva: Hyökyaalto

Hyökyaallon mukaan Valkeakoskelle ollaan perustamassa kaivosta ilman kunnollista ympäristövaikutusten arviointia ja on todellinen riski, että Oriveden ja Sastamalan ympäristötuhot toistuvat. Verkosto kysyy, mikä merkitys luvilla ja viranomaisvalvonnalla on, jos yhtiön annetaan pilata ympäristöä.

Vielä tammikuun alussa niin työ- ja elinkeinoministeriö kuin
ympäristöministeriökin ehättivät vakuuttamaan, että Dragon Miningin luvat ovat kunnossa, mutta itse ongelmiin ei otettu kantaa lainkaan. Mielenosoittajat huomauttavat, että tässä on annettu takeeksi vain yhtiön omat vakuuttelut, että asioita pyritään parantamaan, mutta kukaan ei valvo toteutuuko tämä todellisuudessa.


Kuva: Hyökyaalto

Hyökyaalto vaatii Dragon Miningia lopettamaan valitustemppuilun ja vastuun sysäämisen muiden niskoille. Verkoston mukaan on korkea aika pakottaa säännönmukaisesti ympäristölupia rikkova yhtiö pitämään huoli toimintansa ympäristövaikutuksista ja siivoamaan sotkunsa.

Mielenilmauksille Dragon Miningia vastaan on tulossa jatkoa.
Valkeakosken keskustassa järjestetään lauantaina 26.1. Pelastetaan Kaapelinkulma -mielenosoitus ja keskustelutilaisuus.


Kuva: Hyökyaalto

Lisätiedot:
hyokyaalto-media@riseup.net

Valokuvia median käyttöön, kuvaajana mainittava (ks. tiedot kuvan
kohdalta):
https://www.flickr.com/photos/168687265@N05

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience

Protesters closed the road to Kaapelinkulma gold mine by using civil disobedience – “Activities of the mining company must be stopped for investigating environmental impacts properly!”

In Valkeakoski, Finland, protesters closed the access to the mine by locking themselves on the road on early morning January 2nd 2019. The aim was to stop the preparatory works at the mine. The nonviolent civil disobedience action was organised by Pelastetaan Kaapelinkulma (Save Kaapelinkulma) movement and supported by Hyökyaalto network.

Photo: Susanna Myllylä

The protest demanded authorities to halt operations of Dragon Mining in the area until future effects of the mine to groundwater and waterways have been properly investigated. The area is not covered by the municipal water system and thus, the residents are dependent on clean groundwater. Wells running dry and pollution of the waterways have serious concequences to the people’s lives.

Save Kaapelinkulma movement reminds about the initiative to Regional State Administrative Agency (AVI); people in Valkeakoski have required a review to the environmental permission. The initiative demands investigation of groundwater impacts, dust and noise impacts, and the harms of arsenic in stone. The initiative was dismissed by AVI and proceeded to administrative court.

The movement considers discoveries of possible springs significant. The environmental permission of Dragon Mining does not take into account existence of the springs and the company does not have permission to destroy them.

The demonstrators emphasise that if the officials would take seriously the environmental impacts, they would not trust in information about the springs delivered by a company that is known for its environmental offences. Instead officials would stop the activities and organise an independent geologist to study the existence of the springs.

Mining company with a bad reputation

After christmas Dragon Mining created a fuss by suggesting in Hong Kong stock exchange that it can mine the area before the complaints are dealt in the court. According to Save Kaapelinkulma movement, this kind of speech reminds about the ruthless methods and indifference towards environment of the company. The company has been gotten caught for various environmental permission offences and environmental crimes.

Dragon Mining’s mine in Orivesi, Finland, lost its environmental permission in 2015 because of polluting the nearby waterways. However, the company has been able to continue its operations with outdated permission by complaining about the decision to courts. Last summer an illegal rubbish dump was found in the mine and that the dump had been in use for years.

Although actual mining activity has not started yet in Valkeakoski, Dragon Mining has already committed petty crimes. In autumn 2017 it was revealed that the company had cut trees in Kaapelinkulma against its environmental permission. Endangered woodland brown butterfly (Lopinga achine) lives in the area.

Photo: Susanna Myllylä

State mineral strategy governs officials

Save Kaapelinkulma movement considers officials’ activities problematic because business benefits are put before environment and residents. The mineral strategy of Finnish state has set a goal to grow the quantity of mining ores 17-fold during 2000-2020.

The movement wants to raise general concern about the fact that only for 300 kilograms of gold that serves financial speculators, the company and officials are ready to destroy Kaapelinkulma and ruin the groundwater needed by the residents. The demonstrators want to show example how people will organise against extractivist multinational companies if official monitoring and legislation cannot interfere to companies’ questionable activities.

Save Kaapelinkulma movement is comprised of concerned people who want to protect Kaapelinkulma in Valkeakoski from the harmful environmental effects of Dragon Mining’s gold mine.

Hyökyaalto network encourages everyone interested in actions against Dragon Mining to contact Save Kaapelinkulma movement:
kaapelinkulma@riseup.net

Photographs:
https://www.flickr.com/photos/167161594@N05/

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle

Mielenosoittajat sulkivat kansalaistottelemattomuudella tien Kaapelinkulman kultakaivokselle – “Kaivosyhtiön toiminta alueella keskeytettävä ympäristövaikutusten selvittämiseksi!”

Valkeakoskella Kaapelinkulman kultakaivoksen vastustajat ovat sulkeneet pääsyn kaivokselle lukittautumalla sinne johtavalle tielle. Mielenosoittajien tavoitteena on estää valmistelevat työt kaivoksella. Väkivallattoman kansalaistottelemattomuustempauksen järjestäjänä on
vuodenvaihteessa perustettu Pelastetaan Kaapelinkulma liike ja sitä tukeva Hyökyaalto-toimintaverkosto.

Kuva: Susanna Myllylä

Mielenosoitus vaatii viranomaisia keskeyttämään Dragon Mining -yhtiön toiminnan alueella, kunnes kultakaivoksen vaikutukset pohjavesiin ja vesistöihin on selvitetty kunnolla. Koska alue ei ole vesihuollon piirissä ja asukkaat ovat riippuvaisia puhtaasta pohjavedestä, kaivojen kuivumisella ja vesistöjen pilaantumisella on vakavat seuraukset ihmisten elämään.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike muistuttaa valkeakoskelaisten aluehallintovirastolle tekemästä aloitteesta kaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi. Aloite vaati selvittämään pohjavesivaikutukset, melun ja pölyn vaikutukset sekä kiven arseenin haitat. Aluehallintoviraston hylkäämä aloite on nyt hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Liike pitää myös merkittävänä havaintoja alueella mahdollisesti olevista lähteistä. Dragon Miningin ympäristölupa ei huomioi lähteiden olemassaoloa eikä niiden hävittämiseen ole myönnetty lupaa.

Mielenosoittajat korostavat, että mikäli viranomaiset ottaisivat ympäristövaikutukset vakavasti, ne eivät luottaisi rikkeistään tunnetun kaivosyhtiön tuottamaan tietoon lähteistä, vaan keskeyttäisivät kaivostoiminnan ja selvittäisivät riippumattoman geologin avulla niiden olemassaolon.

Pahamaineinen kaivosyhtiö

Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeen mukaan Dragon Miningin kohua herättänyt puhe Hong Kongin pörssissä muistuttaa yhtiön häikäilemättömistä toimintatavoista ja välinpitämättömyydestä ympäristöstä. Yhtiö on jäänyt kiinni lukuisista ympäristöluvan rikkomisista ja luonnonsuojelurikoksista.

Dragon Miningin Oriveden kaivos menetti ympäristölupansa vuonna 2015 lähivesistöjen pilaantumisen takia. Yhtiö on kuitenkin voinut jatkaa toimintaansa alueella vanhentuneen luvan voimin valittamalla päätöksestä tuomioistuimiin. Viime kesänä paljastui, että kaivoksella oli pidetty vuosia laitonta kaatopaikkaa.

Vaikka varsinainen kaivostoiminta ei ole vielä alkanut Valkeakoskella, Dragon Mining on ehtinyt sielläkin syyllistyä rötöksiin. Syksyllä 2017 kävi ilmi, että yhtiö oli ympäristöluvan vastaisesti hakannut puita Kaapelinkulmassa uhanalaisen kirjopapurikko-perhosen suojelualueella.

Kuva: Susanna Myllylä

Valtion mineraalistrategia ohjaa viranomaisia

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike pitää viranomaisten toiminnassa ongelmana sitä, että elinkeinoelämän edut ajavat ympäristön ja asukkaiden etujen edelle. Suomen valtion mineraalistrategiassa on asetettu tavoitteeksi kaivannaisteollisuuden louhintamäärien 17-kertaistaminen vuosien 2000–2020 välisenä aikana.

Liike pitää huolestuttavana, että lähinnä finanssikeinottelijoiden tarpeita palvelevan 300 kilon kultamäärän takia ollaan valmiita turmelemaan Kaapelinkulma ja pilaamaan asukkaiden tarvitsemat pohjavedet. Mielenosoittajat haluavat omalla esimerkillään osoittaa, että jos viranomaisvalvonta ja lainsäädäntö ei pysty puuttumaan suuryhtiöiden toimintaan, ihmiset kyllä organisoituvat järjestämään omaehtoista toimintaa niitä vastaan.

Pelastetaan Kaapelinkulma -liike koostuu huolestuneista ihmisistä, jotka haluavat suojella Valkeakosken Kaapelinkulmaa Dragon Miningin kultakaivoksen haitallisilta ympäristövaikutuksilta.

Kuva: Susanna Myllylä

Kaapelinkosken kaivos pähkinänkuoressa:
– Etäisyys Valkeakosken keskustasta n. 4 km,
– Kaivospiiri 75 hehtaaria, sisältäen avolouhoksen, malmin
varastointikentän, jätealueen, kuivatus- ja hulevesien selkeytysaltaat,
toimisto- ja sosiaalitilat, varastotilat sekä polttoainesäiliön ja
-tankkauspisteen
– Louhoksen pinta-ala n. 1,4 ha ja syvyys 50 m
– Kultaa 4-5 g tuhannessa kiloa malmia
– Kaivoksen toiminta-aika 2 vuotta, tavoite saada 300 kg kultaa
– Malmi kuljetetaan jalostettavaksi 65 km päässä sijaitsevaan
rikastamoon Sastamalaan
– Kokonaislouhintamäärä n. miljoona tonnia, josta sivukiveä n. 850 000
tonnia
– Alueen maaperä runsaasti arseenia sisältävää moreenia
– Vedet käsitellään lasketusaltaissa, poistovedet kulkevat ojia pitkin
asukkaiden tonttien ja peltojen läpi, päätyvät 5 km päässä olevaan
Vallonjärveen ja edelleen Vanajaveteen
– Välittömässä läheisyydessä Korkeakankaan virkistys- ja ulkoilualue
– Lähin asuintalo 750 metrin päässä
– Alueella ratsu- ja karjatiloja
– EU:n tiukasti suojeltaviin lajeihin kuuluvan kirjopapurikko-perhosen
esiintymisaluetta
– 250 metrin päässä Pitkäkorven Natura-alue, lisäksi läheisen
Vallonjärven vieressä Heikkilänmetsän Natura-alue
– Pirkanmaan ELY-keskus ei edellyttänyt ympäristövaikutusten arviointia
kokonaislouhintamäärän vähäisyyden vuoksi
– Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto myöntänyt ympäristöluvan
2011, tarkistettu 2015
– Tukes antanut Dragon Miningille kaivosvarauksen 16 km2 alueelle
Kaapelinkulmaan (antaa etuoikeuden malminetsintälupaan)

Hyökyaalto kannustaa kaikkia toiminnasta kiinnostuneita ottamaan yhteyttä Pelastetaan Kaapelinkulma -liikkeeseen:
kaapelinkulma@riseup.net

Kuvia:
kaapelinkulma_2019-01-02_11

Lisäluettavaa:

Ulkomainen kaivosyhtiö leveili Hongkongin pörssissä: Tyhjennämme
Valkeakosken kaivoksen, ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä
valitukset 26.12.2018
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/9237a1be-6922-4ece-99e4-4774daf6e1b4

“Kultakaivos pilaa pohjaveden ja ympäristön” – Lähiasukkaat vaativat
muutoksia poikkeuksellisella hakemuksella 5.7.2017
https://yle.fi/uutiset/3-9704827

Aluehallintoviraston päätös koskien aloitetta Kaapelinkulman
kultakaivoksen ympäristöluvan uudelleen käsittelemiseksi ja
muuttamiseksi 7.11.2017
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=3706618

Suomessa kultaa kaivava australialainen Dragon Mining aikoo valittaa
ympäristöluvan epäämisestä – valmistelee uutta kaivosta Valkeakoskelle
13.6.2018 https://www.aamulehti.fi/a/201011950

Aluehallintoviraston päätös koskien Kaapelinkulman kultakaivoksen
toistaiseksi voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamista
https://tietopalvelu.ahtp.fi/Lupa/AvaaLiite.aspx?Liite_ID=1993661

Kultakaivoksen rakennustyöt etenevät Valkeakoskella – tavoitteena on
saada 20 maitopurkillista kultaa kahdessa vuodessa 27.6.2018
https://www.aamulehti.fi/a/201035102

Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsenet

Jäsenet

Kaivosyhtiötä epäillään törkeästä ympäristön turmelemisesta Orivedellä
11.10.2018 https://yle.fi/uutiset/3-10452132

Kaivosyhtiö jatkaa kullan kaivamista ja malminetsintää Orivedellä,
vaikka sen lupahakemus hylättiin jo vuosia sitten – syynä valitukset,
joita voidaan käsitellä vielä pitkään 26.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10272595

Kiista Oriveden kultakaivoksesta jatkuu – kaivosyhtiö hakee valituslupaa
korkeimmasta hallinto-oikeudesta 13.6.2018
https://yle.fi/uutiset/3-10251919

Poliisi epäilee luonnonsuojelurikosta Valkeakosken tulevan
kultakaivoksen alueella 10.10.2017 https://yle.fi/uutiset/3-9874478

Osta Hyökyaallon tukikalenteri 2019!

Aika aktivoitua ja valmistautua uuteen vuoteen uusin kujein!

Tue kujeilua ostamalla Hyökyaallon seinäkalenteri 2019!
Hinta 12 euroa, mutta mikään tai kukaan ei kiellä maksamasta korkeampaa tukihintaa, mikäli haluat tukea toimintaa enemmänkin! Kalenterin tuotolla on tarkoitus tehdä näkyväksi ekologisen kriisin rakenteellisia syitä.

Kalenterin kuvat ovat Pyhäjoen protestileiriltä ja kuvien lomasta löytyy vallankumouksellista filosofiaa, jota voi pureskella koko kyseisen kuukauden ajan.

Kalentereita on myynnissä Antikvariaatti ja infoshop Mustan kanin Kolossa Helsingissä, os. Hämeentie 26. Kalenterin voi ostaa myös Mustan kanin kolon verkkomyynnin kautta. Jälleenmyyntiin tai reilusti suuremmalla tukihinnalla ostavat, olkaatte yhteyksissä sähköpostitse: hyokyaalto at riseup.net

Antikapitalistinen blokki ilmasto-oikeudenmukaisuuden puolesta #NytOnPakko toimia- Ilmastomarssilla lauantaina 20.10

(In English below)

Tapaaminen klo 14.30 Helsingin yliopiston päärakennuksen portailla Senaatintorin reunassa.

Liity blokkiimme marssimaan kohti ilmasto-oikeudenmukaisuutta!

Ilmasto-oikeudenmukaisuudesta ei voi puhua kapitalismiin sovitettuna, sillä kapitalismi itsessään on oikeudenmukaisuuden vastakohta. Ilmastopolitiikka kapitalismin ehdoilla on yhtä lyhytnäköistä kuin sen logiikka muulloinkin: viljelysmaan varastamista ruoantuotannolta biopolttoaineille, pohjavesiä imeviä puuplantaaseja ja metsähakkuita biotalouden materiaaliksi sekä kaoottisessa tulevaisuudessa aikapommeiksi muuttuvia ydinvoimaloita. Uudet teknologiat vain tehostavat tuotantoa, mutta eivät vähennä kokonaispäästöjä. Markkinamekanismeilla saastuttamisesta voidaan tehdä kalliimpaa, mutta lasku siirrettään helposti muutenkin heikommassa asemassa oleville, sillä pääoma ei anna sakottaa itseään. Valtavirtainen ilmastopolitiikka pyrkii onnistuessaankin vain rajaamaan yksityisautoilun, lentämisen ja lihansyönnin rikkaiden etuoikeuksiksi. Luokkayhteiskunnan entistäkin rumemmalle eriarvoisuudelle annetaan ekologinen oikeutus. Samalla kun miljardit joutuvat entistä enemmän kamppailemaan elämänsä perustarpeista, vaurautensa ihmisten ja ympäristön kustannuksella rakentanut rikkaiden luokka matkustaa lomakohteesta toiseen hurrikaanien tieltä. Tällainen yhteiskunta pysyy koossa vain fasistisella kurilla. Paniikissa ei pidä lähteä lyhytnäköiselle tielle.

Ilmastotoimintaa ei kannata rajata henkilökohtaisiksi elämäntapa- ja kulutusvalinnoiksi tai parlamentaarisen politiikan kanssa neuvotteluksi. Henkilökohtaisilla valinnoilla pystytään hillitsemään päästöjä vain kosmeettisesti ja pahimmillaan yksin kieltäytymyksellisyyteen keskittyminen vie mahdollisuuksia tehokkaammalta toiminnalta. Lainsäädännöllä ja poliittisella ohjauksella saatetaan saada aikaan pieniä muutoksia, mutta virallisten instituutioiden tehtävä on turvata nykyistä järjestystä, jossa talouskasvua ja sen vaatimaa luokkayhteiskuntaa ei voi kyseenalaistaa.

Laajennetaan siis mielikuvitusta ja luodaan poliittista toimintaa, joka hylkää nykyiset instituutiot. Ympäri maailmaa lukuisat massa-aktiot ovat viime vuosina estäneet, hidastaneet tai vähintään nostanee poliittiseksi konfliktiksi sekä ilmastolle että lähiympäristölle vahingollisia hankkeita. Esimerkkeinä mm. Saksan Ende Gelände -aktiot, Hambachin protestileiri ruskohiilikaivoksia vastaan sekä La Zadin valtaus, jolla estettiin lentokentän rakennus Ranskassa. Yhdysvalloissa protestileireillä ja blokkauksilla on pysäytetty öljyputkihankkeita ja arktisen öljyn etsimien tehtiin mahdottomaksi, jne. Lista on pitkä, eli toivoa on!

Fossiilikapitalismi taipuu vain pakottamalla lukuisilla eri keinoilla. Pidemmällä tähtäimellä itseorganisoituvan ja horisontaalisen toiminnan on kyettävä luomaan uusia oikeudenmukaisempia ja ekologisesti kestäviä maailmoja. Historia on täynnä joukkovoimalla saavutettuja muutoksia parempaan!

Kannustamme kaikkia jaksavia tuomaan kylttejä ja bannereita. Ilmastomarssille ei toivota puoluepoliittisia tunnuksia.

Järjestää Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

——————————-

Anti-capitalist bloc for climate justice on the climate march on Saturday 20th of October

Meeting at 14:30 at the stairs of the main building of the University of Helsinki, toward the Senate square

We cannot talk about climate justice applied to capitalism, because capitalism in itself is the opposite of justice. Climate politics on capitalism’s terms is as short-sighted an endeavour as capitalism itself: taking arable land out of food production and devoting it to biofuels, creating vast tree plantations that only suck up the groundwater, felling forests to serve as materials for the bioeconomy, and building nuclear power plants which will turn into time bombs in the chaotic future. New technologies only boost production, but don’t reduce the overall emissions. We can make polluting more expensive through market mechanisms, but the bill is already easily handed off to the ones in weaker positions, because capital doesn’t let itself be fined. Even at its most successful, mainstream climate politics confine themselves to limiting privileges like driving, flying and meat-eating to the rich. We are giving an ecological justification to the inequality of our class society that is even uglier than before. At the same time as billions need to struggle even more than before to meet their basic needs, the rich class, who has built their wealth to the detriment of the people, the environment and the climate, travels from one resort to another, out of the way of the hurricanes. This kind of society can only be held together by fascist discipline. We shouldn’t go down a short-sighted path out of panic.

It doesn’t make sense to limit climate action to just personal lifestyle and consumer choices or negotiation with parliamentary politics. With individual choices we can limit emissions only superficially and at its worst it hinders more effective actions. With legislation we can achieve small changes, but the job of official institutions is to secure the current order which cannot question economical growth and class society.

Let’s broaden our imagination and create political activity which rejects the current institutions. In recent years, numerous mass actions around the world have prevented, slowed down or at least raised as a political conflict projects that are harmful to theclimate and the local environment. For example, the Ende Gelände actions and the protest camp of Hambach against the brown coal mining in Germany, or the ZAD occupation which prevented the building of an airport in France. In the United States oil pipeline projects have been stopped with protest camps and blockades, the search for arctic oil was made impossible, etc. The list is long, so we still have hope! Fossil capitalism bends only when forced to do so through many different means, and in the long term self-organized and horizontal action needs to be able to create new worlds which are more just and ecologically sustainable. History is full of progress gained through working together!

Bring your banners, etc!
The organizers of the Climate march asks people to NOT bring party political signs.

Organizers: Hyökyaalto, Reclaim the Fields- Finland ja Rhythms of Resistance- Helsinki.

Henkilö otettu alas puusta! The person has been taken down from the tree.

Puussa ollut henkilö on tänään otettu alas. Puun viereen raivattiin ja rakennettiin tie, jotta useat tehtävään tarvittavat ajoneuvot pääsivät puun lähelle. Yksi poliisi ja palomies aloittivat puun katkomisen latvasta. Samaan aikaan toinen pari lähestyi majaa alhaalta päin oksia karsien. Jonkin aikaa “orava ja näätäparvi” -leikki jatkui puussa, oksalla, majan alla, ylempänä, alempana kunnes lopulta kurren köydestä saatiin pitävä ote ja siirto kurottajaan vihdoin onnistui. Henkilö toimitettiin ambulanssilla nesteytykseen, mutta suht hyväkuntoisena hän on tänään pääsemässä jo vapaalle. Puun valtaus kesti 9 päivää ja osoitti, ettei kamppailu Fennovoiman järjetöntä hanketta vastaan ole laantunut. Toisin, kuin Fennovoiman tiedotteisiin nojaavassa uutisoinnissa väitetään, alue ei ole ydinvoimalatyömaa. Alueella ei ole edes virallista liikkumiskieltoa kuin aikaisintaan loppuvuodesta. Olemme iloisia, että toverimme on olosuhteisiin nähden hyvässä tilassa. Nälkälakot on nyt lopetettu.

Kiitämme kaikesta huomiosta ja tuesta!

The person in a tree hut has been taken down by the cops. The operation required cutting trees, building a new road, special unit of cops and fire department, 3 big vehicles, guards, and many hours. Finally the mob of pine martens caught the squirrel. Our comrade was taken into hospital to get liquid, but was already released this night. We are happy that the person is quite ok. All the hunger strikes ended this evening.

Thanks for all solidarity and attention!

Call for solidarity for hungerstrikers in Pyhäjoki, Finland!

Call for solidarity

Anti-nuclear struggle continues in Pyhäjoki, Finland. The Hanhikivi anti-nuclear camp was almost evicted last week, 15th of September, but the cops left one person in a tree hut. Some people started a new camp just next to the construction site, in a cottage which had been a second base of the camp until now. Isolating the person in a tree led to hunger strike of 5 people.

Nuclear power company Fennovoima doesn’t allow activists to bring vital supplies to the person in the tree. He has been out of food since saturday 19th of September. In this situation he started a hunger strike demanding to get food, more warm clothes and other needed supplies Monday 21th. Four more people started a solidarity hunger strike with the same demands. Three of the support strikers are camping next to the Fennovoima office in Pyhäjoki centrum and one in Helsinki.

The order to deny all entry to the area is given by the Fennovoima’s construction manager Jouni Sipiläinen and the Oulu police head is loyal to their friend, despite the fact, that actually there doesn’t exist legal prohibition of trespassing at the area yet.

We, supporters of the hungerstrikers are really concerned especially about the condition of the person protesting in a treehut. The person has stayed there one week. The weather is cold, rainy and windy, situation in the area is very stressful because of big amount of private security guards, who don’t let supporters inside the area. Situation of the protester is hard.

We strongly ask you for solidarity actions and sharing of information! For example your local Finnish Embassy and Russian Embassy would be a good place to do protest and actions. Fennovoima company is partly owned by Finland state. Fennovoima has made plant supplier contracts with Rusatom Overseas, which is a subsidiary of the Russian State Atomic Energy Corporation Rosatom.

Hyökyaalto-network
Email: hyokyaalto [at] riseup.net
Camp phone: +358 465 98 1080
www.hyokyaalto.net

radikaali ympäristötoimintaverkosto